Školenia pre majstrov výrobnych firiem - komunikácia, vedenie, riešenie konfliktov, stere manažment

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Výrobné spoločnosti sa v dnešnej dobe stretávajú s novými výzvami v oblasti rozvoja ľudských zdrojov. Zvyšujú sa požiadavky na produktivitu firiem a rovnako požiadavky na úroveň manažérskych zručností najnižších manažérskych stupňov. Ako rozvíjať a motivovať radových zamestnancov výrobných firiem v súčasnej dobe učíme na našich školeniach.

Cieľová skupina

Majstri Vedúci výrobných liniek Nižší a stredný manažment výrobných firiem

Obsahová náplň

TÉMY SKOLENI:

  • efektívna komunikácia s operátormi
  • vedenie ľudí na výrobnom pracovisku
  • zvládanie stresu
  • riešenie konfliktov na výrobnom pracovisku

Lektor:
Mgr. Katarina Rothova

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 2 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Katarína Rothová
mobil: +421 907 771 032
e-mail: katarina.rothova@quanticon.sk

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 907 771 032
email: office@quanticon.sk
web: www.quanticon.sk

Adresa
QUANTICON, s.r.o.
Rajecká 10, Bratislava Zobraziť na mape