Rozvoj tímu: teambuilding

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Teambuilding alebo tiež outdoor tréning je obľúbený nástroj rozvoja tímov. V atraktívnom prírodnom prostredí využívame tímové, pohybové a adrenalínové aktivity či zážitkovú pedagogiku – učenie sa cez vlastné skúsenosti. Program zameriame na tie oblasti rozvoja tímu, ktoré je potrebné posilniť.

Prínosy takéhoto tréningu sú:

  • osobnostný rast
  • lepšie spoznanie silných a slabých stránok u seba aj v tíme
  • posilnenie dôvery a otvorenosti a zlepšenie komunikácie medzi členmi tímu
  • nové podnety, impulzy k ďalšiemu rozvoju tímu

Cieľová skupina

Celé firmy, pracovné tímy a oddelenia, horizontálne manažérske úrovne.

Obsahová náplň

Program vytvoríme na mieru podľa rozvojových potrieb konkrétneho pracovného tímu, rozsahu tréningu a výberu lokality.

Program tvorí niekoľko programových blokov, ktoré na seba nadväzujú.

Účastníci absolvujú aktivity ako napríklad:

  • Tímové aktivity – ich cieľom je preveriť a zlepšiť spoluprácu v skupine, môžu prebiehať vo vnútri ako aj vonku
  • Challenge, outdoorové aktivity – cieľom je upevnenie sebadôvery a spoločný pozitívny zážitok. Napríklad lanové a lezecké aktivity, adrenalínová výzva, pohybové aktivity, športy a pod.
  • Ohliadnutie – lektor vedie so skupinou rozbor zažitého s cieľom uvedomiť a upevniť si dôležité poznatky plynúce zo zážitku

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 2 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Katarína Rothová
mobil:
+421 907 771 *** zobraziť

email:
katarina.rothova@... zobraziť


O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 907 771 *** zobraziť

email:
office@... zobraziť

web: www.quanticon.sk

Adresa
QUANTICON, s.r.o.
Rajecká 10, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)