Kurz: Rozvoj tímu: teambuilding

Popis kurzu

Teambuilding alebo tiež outdoor tréning je obľúbený nástroj rozvoja tímov. V atraktívnom prírodnom prostredí využívame tímové, pohybové a adrenalínové aktivity či zážitkovú pedagogiku – učenie sa cez vlastné skúsenosti. Program zameriame na tie oblasti rozvoja tímu, ktoré je potrebné posilniť.

Prínosy takéhoto tréningu sú:

  • osobnostný rast
  • lepšie spoznanie silných a slabých stránok u seba aj v tíme
  • posilnenie dôvery a otvorenosti a zlepšenie komunikácie medzi členmi tímu
  • nové podnety, impulzy k ďalšiemu rozvoju tímuObsah kurzu

Program vytvoríme na mieru podľa rozvojových potrieb konkrétneho pracovného tímu, rozsahu tréningu a výberu lokality.

Program tvorí niekoľko programových blokov, ktoré na seba nadväzujú.

Účastníci absolvujú aktivity ako napríklad:

  • Tímové aktivity – ich cieľom je preveriť a zlepšiť spoluprácu v skupine, môžu prebiehať vo vnútri ako aj vonku
  • Challenge, outdoorové aktivity – cieľom je upevnenie sebadôvery a spoločný pozitívny zážitok. Napríklad lanové a lezecké aktivity, adrenalínová výzva, pohybové aktivity, športy a pod.
  • Ohliadnutie – lektor vedie so skupinou rozbor zažitého s cieľom uvedomiť a upevniť si dôležité poznatky plynúce zo zážitkuCieľová skupina

Celé firmy, pracovné tímy a oddelenia, horizontálne manažérske úrovne.Kontaktná osoba

Mgr. Katarína Rothová
+421 907 771 032
katarina.rothova@quanticon.sk


Organizátor