Kurz: Kurzy pre odborníkov vykonávajúcich poučenie § 20 v zmysle vyhl. 508/2009 Z.z.

Popis kurzu

Program kurzov je zameraný na oboznamovanie bezpečnostných technikov, ABT a požiarnych technikov s právnymi predpismi v oblasti BOZP pri praci na elektrických zariadeniach a získanie odbornej spôsobilosti na výkon požadovanej práce. Na základe účasti na kurze bude účastníkom vydaný certifikát o odbornej spôsobilosti na §20.Kontaktná osoba

Mgr. Simona Fančovičová
+421 911 775 600
fancovicova.simona@ibp.sk


Organizátor