Kurz podvojného účtovníctva neziskových organizácií

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Chcete si rozšíriť svoje kompetencie o účtovanie občianskych združení, politických strán a hnutí, nadácií, cirkví a náboženských spoločností? Chcete účtovať spoločenstvá vlastníkov bytov alebo iné neziskové účtovné jednotky? Cieľom tohto kurzu je odovzdať vám vedomosti a skúsenosti efektívnym spôsobom tak, aby ste sa stali skutočným odborníkom na podvojné účtovníctvo vyššieuvedených nepodnikateľov.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre všetkých záujemcov o znalosti podvojného účtovníctva neziskových účtovných jednotiek. Vyžaduje sa základná znalosť podvojného účtovníctva.

Obsahová náplň

Z obsahu kurzu:

 • zákon o účtovníctve – súvisiace ustanovenia
 • deň uskutočnenia účtovného prípadu
 • účtový rozvrh
 • vytváranie analytických účtov a analytickej evidencie k syntetickým účtom
 • vnútroorganizačné účtovníctvo
 • otvorenie a uzavretie účtovných kníh
 • časové rozlíšenie nákladov a výnosov
 • použitie cudzích mien a kurzové rozdiely
 • zásady pre tvorbu a používanie rezerv, pre tvorbu a zúčtovanie opravných položiek
 • účtovné zásady pre členenie majetku a záväzkov (aj cenné papiere a deriváty)
 • účtové triedy 0 až 9 (dlhodobý majetok, zásoby, finančné účty, zúčtovacie vzťahy, imanie, fondy a dlhodobé záväzky, náklady na činnosť, výnosy z činnosti, uzávierkové účty, podsúvahové účty a vnútroorganizač¬né účty)

Pre našich absolventov sme pripravili viac výhod, čítajte viac na našej internetovej stránke www.kurzy-uctovnictva.com
Chcete sa vzdelávať efektívne? Máme pre Vás riešenie. Predstavujeme vám prvý vzdelávací video kurz podvojného účtovníctva neziskových účtovných jednotiek. Video kurz je plnohodnotný vzdelávací program, je vám k dispozícii kedykoľvek a kdekoľvek. Licenciu máte na 1 rok, pozerať ho môžete až na 3 zariadeniach a koľkokrát chcete. Viac info o video kurzoch: www.video-kurzy.sk
Stránka video kurzu: https://www.video-kurzy.sk/videokurz-podvojneho-uctovnictva-neziskovych-organizacii

Lektor:
Ing. Adriana Gazdová

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu

Termíny kurzov

05.04.2017 - 07.04.2017

od 8:30 do 15:30 hod.

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Tomáš Gazda
tel:
+421 2/444 410 *** zobraziť

mobil:
+421 903 770 *** zobraziť

email:
office@... zobraziť


Adresa
Račianska 72, 830 03 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/444 410 *** zobraziť

mobil:
+421 903 770 *** zobraziť

email:
office@... zobraziť

web: edu-land.sk

Adresa
EDU-LAND s.r.o.
Račianska 72, Bratislava Zobraziť na mape