Kurz: Súdne rozhodnutia v rekodifikovanom civilnom procese

Popis kurzu

 1. Typy súdnych rozhodnutí
 • typy súdnych rozhodnutí po rekodifikácii
 • základné členenie na rozsudky a uznesenia, rozdiely a účel
 1. Rozsudky
 • náležitosti rozsudku a jeho nedostatky
 • osobitné typy rozsudkov podľa dispozičných úkonov sporových strán
 • čiastočný, medzitýmny a dopĺňací rozsudok, rozsudok pre zmeškanie
 1. Uznesenia
 • uznesenie ako procesné rozhodnutie a možnosti odvolania
 • uznesenia vydané súdnym úradníkom a sťažnosť
 • uznesenia v mimosporovom konaníPoznámka k cene

Zľava pri registrácii: 2 účastníkov z jednej spoločnost - 5 % zľava, 3 - 4 účastníkov z jednej spoločnosti - 10 % zľava, 5 a viac účastníkov z jednej spoločnosti - 15 % zľavaKontaktná osoba

Ľubica Karetková
+421 2/202 000 78
bpm@bpm-educat.com


Organizátor