Bratislava

Ekonomika a manažment podniku (RE-PAS)

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Získanie vedomostí a zručností v oblasti podnikového manažmentu Návody na vedenie, motivovanie tímu Zvládanie komunikácie a predchádzanie konfliktom Základy riadenia interných procesov podniku, využitie IT pri efektívnom riadení Aktuálnu orientáciu v projektoch spolufinancovaných z EÚ Zvýšenie možnosti zamestnať sa, na základe nových vedomostí a zručností Možnosť výmeny skúseností s ostatnými poslucháčmi v kurze Zmena stereotypu, získanie nových podnetov a skúseností

Cieľová skupina

Nezamestnaní na úradoch práce ktorí majú kurz zdarma (prostredníctvom projektu RE-PAS) i samoplatcovia, ktorí sa chcú dozvedieť viac o tejto téme

KURZ JE AKREDITOVANÝ AKREDITAČNOU KOMISIOU MŠVVaŠ SR: č. akreditácie: 1049/2014/16/2 PO ÚSPEŠNOM UKONČENÍ ZÍSKATE OSVEDČENIE O ABSOLVOVANÍ.

Obsahová náplň

Funkcie manažmentu: plánovanie, organizovanie, vedenie ľudí, regulovanie, kontrola Riadenie výkonnosti pracovných kolektívov : vedenie tímu v čase, delegovanie, kompetencie, motivovanie, vyhodnocovanie, konflikty, koučing Manažérska informatika: využitie MS OFFICE pri riadení Projektový manažment, riadenie procesov: plánovanie, implementácia, riadenie procesov, meranie, hodnotenie Tvorba a manažment projektov spolu financovaných z EÚ: orientácia v projektoch EÚ, riadenie projektového cyklu, manažment implementácie

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ivaks s.r.o.
tel:
+421 903 718 *** zobraziť

mobil:
+421 903 718 *** zobraziť

email:
ivaks@... zobraziť


Adresa
SPŠ Elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava (Petržalka), 85101 Bratslava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/524 915 *** zobraziť

email:
ivaks@... zobraziť

web: www.ivaks.sk/

Adresa
IVAKS
Radlinského 36/B, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)