DETAIL KURZU

Kurz SLOVENSKÉHO JAZYKA pre diplomatov

Od:

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského

Bratislava

Popis kurzu

Získať a prehĺbiť všetky komunikačné kompetencie v slovenskom jazyku – počúvať, čítať, hovoriť a písať v slovenskom jazyku. Tvorivo aplikovať získané kompetencie pri komunikácii v slovenskom jazyku podľa špecifických potrieb klienta (diplomacia, medzinárodné vzťahy, zahraničný obchod a pod.).

Získať a prehĺbiť všetky komunikačné kompetencie v slovenskom jazyku podľa Spoločného európskeho referenčného rámca.

Obsah kurzu

Večerný kurz slovenského jazyka pre diplomatov na všetky úrovne znalosti slovenčiny s lektormi so špecializáciu na výučbu slovenčiny ako cudzieho jazyka.

Vyučovanie prebieha v pondelok a v stredu vo večerných hodinách, 4 vyučovacie hodiny týždenne v čase od : 18:00 – 19:30.

Okrem úrovne začiatočníkov (A1) absolvujú záujemcovia o kurz vstupné testy a krátky pohovor , ktorý slúži na zistenie ich jazykovej úrovne a zaradenie do vhodnej skupiny.

Ponúkame kurzy na všetkých úrovniach: úplní začiatočníci A1 začiatočníci A2 mierne pokročilí B1 stredne pokročilí B2 pokročilí C

Obsahová náplň pre študijné skupiny A1, A2:

výučba slovenčiny ako cudzieho jazyka s komunikatívno-poznávacím zameraním; komunikácia v najbežnejších diplomatických situáciách; oboznámenie sa s témami z aktuálneho spoločensko-politického diania; oboznámenie sa s najpodstatnejšími informáciami z histórie, kultúry, diplomacie, medzinárodných vzťahov a reáliami Slovenska.

Obsahová náplň pre študijné skupiny B1, B2:

výučba slovenčiny ako cudzieho jazyka pre mierne pokročilých; komunikácia na spoločenských podujatiach, dodržiavanie etikety, diskusie na témy z aktuálneho spoločensko-politického diania; aproximácia kultúr, štátne symboly, vlajková etiketa, protokol pri návšteve ústavných činiteľov.

Cieľová skupina

Kurzy sú určené pre pracovníkov v oblasti diplomatických služieb a medzinárodných vzťahov.

Kontaktná osoba

Mgr. Marianna Hričová
+421 2/544 109 02
marianna.hricova@cdv.uniba.sk

Hodnotenie
Organizátor