Pokročilé plánovanie kvality produktu APQP / Kontrolné plány & Projektový manažment

Základné info
 • Termín kurzov: otvára sa podľa záujmu
 • Cena: 216 € (180 € bez DPH)
 • Organizátor: CeMS, s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Poskytnúť efektívnu metodiku pre aplikáciu metód progresívneho plánovania kvality výrobkov (manažmentu projektov), pre tvorbu kontrolných plánov v zmysle požiadaviek príručky AIAG APQP / Control plan 2. Edícia (Ford, Chrysler, GM). APQP sa orientuje na splnenie požiadaviek zákazníka počas jednotlivých fáz / milestones projektu, monitorovanie plnenia kľúčových aktivít, čo umožňuje minimalizovať potenciálne riziká a náklady.

Obsahová náplň

 • Princípy a prínosy projektového manažmentu
 • Medziodborový APQP tím
 • Stanovenie projektových cieľov, časové plány realizácie fáz projektu
 • Organizácia práce projektového tímu (Kick off, Status review, Wrap-upmeeting)
 • Dokumentácia počas riešenia projektu
 • Návrh a vývoj výrobku a procesu
 • Štúdia uskutočniteľnosti- Feasibility study, Validácia výrobku a procesu
 • Tvorba kontrolných plánov
 • Zvláštne charakteristiky / znaky
 • Zdokumentovanie a využitie skúseností tímu získaných počas projektu (lessonslearned)
 • Požiadavky počas zákazníckeho auditu STA (Process & PPAP Sign off)

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Cena: 216 €

Dĺžka kurzu: 1 deň

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 46/547 49 *** zobraziť

mobil:
+421 911 280 *** zobraziť

email:
cems@... zobraziť

web: cems.sk/

Adresa
CeMS, s.r.o.
Hurbanovo námestie 19/45, Bojnice Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)