Metóda 5S (resp. 7S) – Japonský koncept zlepšovania pracoviska

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Účastníci sa oboznámia s detailným postupom implementácie jednotlivých krokov 5S v praxi, naučia sa ako vytvoriť pracovné prostredie, ktoré umožňuje vykonávať pracovné úkony jednoducho a vždy správne (tzv. Vizuálne pracovisko). Na základe praktických ukážok z viacerých zahraničných firiem pochopia prínosy aj úskalia aplikácie metódy 5S.

Obsahová náplň

  • História 5S, vysvetlenie 5S pojmov a skratiek, rozšírený koncept 7S
  • Účel a ciele implementácie 5S- vysvetlenie Toyota Production System – eliminácia strát (7 druhov MUDA = Waste Management)
  • 1S – SEIRI (Sort) – separácia / Organizácia – 5S Red tag
  • 2S – SEITON (Straighten) – Systematizácia – vytvorenie vizuálneho pracoviska, štandardizácia úkonov a pracovných postupov, ergonómia pracovísk
  • 3S – SEISO (Shine) – Sanitácia / Čistenie – väzba na TPM / autonómnu údržbu
  • 4S – SEIKETSU (Standardize) – Štandardizácia – Audity 5S, zamedzenie abnormalít na pracovisku, ako štandardizovať pracovné úkony, Manuál 5S atď.
  • 5S – SHITSUKE (Sustain) – Sebadisciplína – systém motivácie a hodnotení
  • 6S – SAFETY – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (OHSAS 18001) a minimalizácia akýchkoľvek rizík na pracoviskách
  • 7S – SPIRIT – Zmena firemnej kultúry – 7S je základ dlhodobého zlepšovania produktivity firmy pri minimálnych nákladoch, dôležitá je angažovanosť top- manažmentu
  • Ukážky implementácie 5S v automobilovom priemysle v Japonsku a Európe

Termíny kurzov

04.05.2018

čas: 09:00 - 16:00
cena: 216 € (180 € bez DPH)

Prihlásiť sa
30.11.2018

čas: 09:00 - 16:00
cena: 216 € (180 € bez DPH)

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Adrián Kubinec
mobil:
+421 911 280 *** zobraziť


Adresa
Jána Hajdóczyho 7736/11, 917 01 Trnava
Hotel Empire

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 46/547 49 *** zobraziť

mobil:
+421 911 280 *** zobraziť

email:
cems@... zobraziť

web: cems.sk/

Adresa
CeMS, s.r.o.
Hurbanovo námestie 19/45, Bojnice Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)