Six Sigma tréning

Základné info
 • Termín kurzov: otvára sa podľa záujmu
 • Cena: 624 € (520 € bez DPH)
 • Organizátor: CeMS, s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Six Sigma je stratégia založená na prísnej metodike (DMAIC) použitím dát (datadriven), pre dosiahnutie takmer perfektnej procesnej spôsobilosti, výrazného zvýšenia úrovne kvality výrobkov, zlepšovaní ziskovosti firmy a tým aj spokojnosti zákazníkov. Účelom 4. dňového kurzu je nielen teoretické ale hlavne praktické vysvetlenie všetkých krokov DMAIC, metód a nástrojov, ktoré si účastníci osvoja formou cvičení, aby boli schopní začať prakticky riešiť prvý GreenBelt projekt vo svojej firme.

Obsahová náplň

 • Úvod do Six Sigma (čo je, prečo implementovať Six Sigma, história, rozdiel medzi Kaizen / LeanMnf. Projektom, Just do it projektom a Six Sigma), hierarchia
 • Six Sigma základná metodológia ( 5 fáz DMAIC, stratégia, terminológia)
 • Výber Six Sigma projektu – kvalitatívne ukazovatele procesu, Hidden factory
 • Definovanie – vybrať vstupnú charakteristiku, definícia chyby, cieľ projektu, CTS charakteristiky, identifikovať vstupné / výstupné premenné
 • Meranie – definovať operačný štandard, overiť systém merania (MSA), GD&T, určiť spôsobilosť procesu (využitie Z transformácie), definovanie cieľa projektu
 • Analýza – zmapovanie procesu (SIPOC), identifikovať zdroje variability, zistiť potenciálne príčin (C&E Matrix, Pareto, Histogram, Box Plot, Multi-vari analýza), interval spoľahlivosti, korelácia a jednoduchá regresia, testovanie hypotéz
 • Zlepšenie – zistiť vzťah medzi premennými (plánovanie experimentov DOE), určiť operačné tolerancie, overiť systém merania, určiť spôsobilosť procesu
 • Riadenie – implementovať riadenie procesu (POKA- YOKE, SPC, procedúry)
 • Prezentácia príkladov úspešných Six Sigma projektov
 • Praktické cvičenia – práca v skupinách počas vysvetlenia každej fázy DMAIC

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Cena: 624 €

Dĺžka kurzu: 4 dni

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 46/547 49 *** zobraziť

mobil:
+421 911 280 *** zobraziť

email:
cems@... zobraziť

web: cems.sk/

Adresa
CeMS, s.r.o.
Hurbanovo námestie 19/45, Bojnice Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)