Detail kurzu

Príprava na maturitu z anglického jazyka - Intenzívny kurz

Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave

Popis kurzu

Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave ponúka študentom – maturantom, ktorí majú záujem o štúdium na vysokých školách spoločenskovedného zamerania, možnosť pripraviť sa, získať a prehĺbiť poznatky potrebné pre štúdium na VŠ. 

Obsah kurzu

Zámerom prípravného kurzu z anglického jazyka je poskytnutie možnosti zopakovať si anglickú gramatiku, zlepšiť komunikačné schopnosti a písomný prejav, no predovšetkým úspešné zvládnutie maturitnej skúšky pod vedením skúseného pedagóga z Ekonomickej univerzity v Bratislave. Nadobudnuté poznatky môžete neskôr využiť pre úspešné štúdium na vysokých školách spoločenskovedného zamerania. Viac informácií o organizovanom kurze môžete získať na webovej stránke bbs.euba.sk.

Cieľová skupina

Kurz je určený hlavne pre študentov maturantov a prípadne ostatných záujemcov o univerzitné štúdium v spoločenskovedných odboroch (napr. na Ekonomickej univerzite v Bratislave), ktorí majú záujem sa kvalitne a zodpovedne pripraviť na štúdium na VŠ a tak si uľahčiť prechod zo strednej školy na vysokú školu.

Poznámka k cene

Intenzívna forma , rozsah 36 hodín, termín pondelok 16:00 - 19:00

Kontaktná osoba

PhDr. Eva Filusová
+421 2/672 951 63
eva.filusova@euba.sk

Hodnotenie
Organizátor