Kurz lektor VaV - lektorské/andragogické minimum

Základné info
  • Termín kurzov: otvára sa mesačne
  • Cena: 199 €
  • Poznámka k cene: Kurz ZADARMO (preplatený úradom práce) cez projekt RE-PAS. Pre samoplatcov cena od 190 € po využití zliav - základná cena kurzu 299 €. Možnosť splátok bez navýšenia.
  • Organizátor: VaV Akademy, s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Kvalifikujte sa kurzom vo VaV Akademy a získajte kvalitné vedomosti, praktické zručnosti, certifikát a možnosť zamestnať sa v tejto oblasti.

⇒ Kurz akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v rozsahu 100 hodín

⇒ cieľom je vyškoliť účastníkov kurzu na kvalifikovaných lektorov, ktorí nadobudnutú potrebné znalosti a zručnosti v oblasti vzdelávania dospelých

⇒ kurz je zameraný na získanie vedomostí v oblasti andragogiky a na praktické osvojenie lektorských zručností potrebných na vykonávanie vzdelávacej činnosti. Nadobudnuté zručnosti prispejú k budovaniu prezentačných, komunikačných zručností a uľahčia, skvalitnia účastníkom kurzu vystupovanie pred publikom

⇒ dbáme na:

  • dôkladné pochopenie teórie a jej prepojenie s praxou
  • rozvoj zručností a schopností, ktoré sú nevyhnutné pri profesii lektora
  • profesionalitu a odbornosť vyučujúcich lektorov s dlhoročnou praxou
  • maximálnu spokojnosť účastníkov kurzu – flexibilné prispôsobenie kurzu po obsahovej a časovej stránke

⇒ ponúkame kombinovanú formu vzdelávania – dištančnú formu výučby – e-learning (samoštúdium, kde študent využíva informačné a komunikačné technológie; konzultácie s lektorom a účastníkmi kurzov prebiehajú online alebo e-mailom)

VaV TIP: Neplaťte za svoj kurz a absolvujte ho úplne ZADARMO. Požiadajte svoj ÚPSVaR o preplatenie kurzu cez projekt RE-PAS čím skôr. Viac sa dozviete na webstránke: http://www.vavakademy.sk/lektorske-minimum Odošlite si nezáväznú online prihlášku – budeme vás kontaktovať.

NEPREHLIADNITE tiež možnosť uhradenia kurzu na splátky bez navýšenia a možnosť zliav pre každého.

Cieľová skupina

Akreditovaný kurz Lektor je určený pre:

⇒ všetkých, ktorí majú záujem pôsobiť ako lektori vo vzdelávacích programoch v oblasti ďalšieho vzdelávania

⇒ bezpečnostných technikov a technikov požiarnej ochrany, ktorí chcú pôsobiť ako lektori v rámci výchovy a vzdelávania BOZP a TPO

⇒ záujemcom, ktorí chcú zlepšiť svoj prejav, komunikačné schopnosti a rozvíjať zručnosti pri verejných vystúpeniach

⇒ aj pre začínajúcich lektorov, školiteľov či vedúcich pracovníkov, ktorí sa podieľajú na vzdelávaní

⇒ pre prihlásenie sa do kurzu je potrebné mať ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou

⇒ absolvent kurzu získa osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu s celoštátnou platnosťou

Obsahová náplň

⇒ oboznámenie sa s teoretickými východiskami vzdelávania dospelých

⇒ rozlíšenie špecifík učenia dospelých a osvojenie si pravidiel komunikácie

⇒ diagnostika, hodnotenie a využívanie moderných technológií vo vzdelávaní

⇒ zisk praktických zručností z oblasti projektovania vzdelávania a používania jednotlivých metód vzdelávania dospelých

⇒ využitie metód hodnotenia, diagnostikovania vo vzdelávaní a prezentovania prednášanej látky

⇒ rozlíšenie vhodného spôsobu výučby a získanie zručností potrebných pre lektorské vystupovanie pred publikom

⇒ záverečná skúška je zložená z písomného testu a praktickej prezentácie lektorského vystúpenia

Akreditovaná rekvalifikácia:
áno

Termíny kurzov

Otvára sa mesačne.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Miroslava Martonová
mobil:
+421 948 306 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť


Adresa
Kurz organizujeme podľa záujmu v mestách na celom Slovensku. Kontaktujte nás - naša manažérka kurzu vám rada upresní termín a miesto konania kurzu. V Košiciach nás nájdete na pobočke VaV na adrese Južná trieda 2/A.

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 51/772 13 *** zobraziť

mobil:
+421 908 996 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť

web: www.vavakademy.sk/

Adresa
VaV Akademy, s.r.o.
Hlavná 50, Prešov Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)