Detail kurzu

Požiadavky IATF 16949

ISOQAR SK s.r.o.

Popis kurzu

Oboznámiť účastníkov kurzu s požiadavkami technickej špecifikácie IATF 16949 ako aj o uplatnení špecifických požiadaviek zákazníkov v SMK dodávateľov automobilového priemyslu.

Obsah kurzu

 • Vývoj požiadaviek na SMK dodávateľov v automobilovom priemysle
  • Špecifické požiadavky zákazníka (CSR)
  • Princípy manažérstva kvality
  • Nový koncept IATF 16949:2016
  • Oboznámenie so zmenami, ktoré priniesla norma IATF 16949:2016
  • Požiadavky IATF 16949:2016 a väzba na ISO 9001:2015
  • Diskusia k otázkam účastníkov kurzu

Cieľová skupina

Kurz je vhodný pre pracovníkov, pracujúcich v automobilovom priemysle v oblasti manažmentu, zabezpečenia kvality, prípadne interných audítorov.

Certifikát Osvedčenie o úspešnom absolvovaní bez obmedzenia platnosti vydané spoločnosťou SNR Certification SK&CZ s.r.o. Poznámka k cene

V cene je zahrnuté: študijné materiály, občerstvenie, obed a osvedčenie

Hodnotenie
Organizátor