Auditor bezpečnosti potravín podľa ISO 22000:2005

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom kurzu je predstaviť účastníkom požiadavky novej normy ISO 22 000:2005 a FSCC 22000 a to hlavne v porovnaní s právnymi predpismi a s požiadavkami normy kvality ISO 9001:2000. Účastníci kurzu si doplnia svoje znalosti v systéme zabezpečenia bezpečnosti potravín, ktoré im umožní zlepšenie existujúceho zavedeného systému HACCP a splnenie požiadaviek zákazníkov.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre všetkých interných audítorov, ktorí chcú získať, alebo si zvýšiť odbornú kvalifikáciu a spôsobilosť pre efektívne vedenie interných auditov.

Obsahová náplň

 • Význam systému zabezpečenia bezpečnosti potravín
 • Základné právne predpisy vzťahujúce se k potravinám
 • Normy a štandarty vzťahujúce sa k systému bezpečnosti potravín
 • Termíny a definície ISO 22 000:2005 a FSSC 22000
 • Zoznámenie sa s požiadavkami normy ISO 22 000:2005 a FSSC 22000
 • Požiadavky na dokumentáciu
 • Osobná angažovanosť a aktivita manažmentu
 • Politika bezpečnosti potravín, plánovanie, zodpovednosť a právomoc
 • Interná a externá komunikácia
 • Pripravenosť a reakcia na nepredvídanú udalosť
 • Preskúmanie systému manažérstva vrcholovým vedením
 • Riadenie zdrojov, ľudské zdroje, infraštruktúra, pracovné prostredie
 • Plánovanie a realizácia bezpečných produktov
 • 7 základných princípov HACCP
 • Programy nevyhnutných predpokladov
 • Predbežné kroky umožňujúce analýzu rizika
 • Analýza rizika
 • Vytvorenie prevádzkových programov, nevyhnutných predpokladov
 • Plánovanie overenia
 • Systém sledovateľnosti
 • Riadenie nezhôd
 • Validácia, overovanie a zlepšovanie systému manažérstva bezpečnosti potravín, validácia kombinácie ovladaných opatrení, riadenie monitorovania a merania, overovanie a zlepšovanie systému manažérstva bezpečnosti potravín.
 • Vzájomný vzťah medzi ISO 9001:2000 a ISO 22 000:2005 a a FSSC 22000
 • Vzájomný vzťah medzi HACCP a ISO 22000:2005 a a FSSC 22000
 • Predstavenie základných požiadaviek štandartov: BRC, IFS, BRC pre obaly, EurepGAP, GMP
 • Diskusia

Lektor:
Ing. Libuše Cikanková

Typ a platnosť osvedčenia:
certifikát s neobmedzenou platnosťou

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 2 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Daniela Matyášová
tel:
+421 2/444 552 *** zobraziť

mobil:
+421 907 933 *** zobraziť

email:
daniela.matyasova@... zobraziť


Adresa
Hotel Chopin, Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/444 552 *** zobraziť

email:
daniela.matyasova@... zobraziť

web: www.dnvgl.sk

Adresa
DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.
Sabinovská 8, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)