Detail kurzu

Hodnotiace pohovory, efektívna komunikácia a riešenie konfliktov na pracovisku

BPM Slovakia, s.r.o.

Popis kurzu

Ciele: Účastníci si osvoja postupy a zásady efektívnej komunikácie pri dosahovaní konsenzu, naučia sa princípy aktívneho počúvania, uvedomia si dôležitú úlohu neverbálnej komunikácie a zároveň identifikujú a zhodnotia vlastné spôsoby a metódy riešenia konfliktov. Dôležitou súčasťou tréningu je nácvik modelových situácií vedenia hodnotiaceho pohovoru s podriadeným, jeho následná analýza prostredníctvom videonahrávky, pri ktorom si účastníci zdokonalia zručnosti na prípravu hodnotiaceho pohovoru, formulovania a kladenia správnych otázok a jeho efektívneho vyhodnotenia. Tréningový program má okrem informačnej a náučnej funkcie prispieť k osobnej spokojnosti účastníkov a tým podporiť rast kvality ich profesionálneho i osobného života a motivovať ich k ďalšiemu rozvoju.

Obsah kurzu

Obsah :

1. Efektívna komunikácia Aktívne počúvanie Umenie klásť správne otázky 2. Konflikty na pracovsiku Základné metódy na zvládnutie konfliktov Čoho sa pri konflikte vyvarovať Najčastejšie typy osobností a ako s nimi počas konfliktov jednať Predchádzanie konfliktov Motivačné nástroje nadriadeného 3. Efektívne hodnotenie podriadených – stratégia spätnej väzby Príprava hodnotiaceho pohovoru Vedenie a spôsoby zefektívnenia hodnotiaceho pohovoru Vyhodnotenie pohovoru

Kontaktná osoba

Ľubica Karetková
+421 2/202 000 78
bpm@bpm-educat.com

Hodnotenie
Organizátor