Detail kurzu

Cielený personálny pohovor a jeho vyhodnotenie

BPM Slovakia, s.r.o.

Popis kurzu

Ciele: Zdokonalenie stratégie výberu a hodnotenia zamestnancov v spoločnostiach jednotlivých účastníkov prostredníctvom presných, cielených a rýchlych personálnych pohovorov. Účastníci absolvovaním tréningu zlepšia svoje zručnosti pri vedení pohovoru s potenciálnymi zamestnancami tak aby pohovor splnil svoj účel – výber uchádzača s najväčšími predpokladmi na danú prácu, naučia sa ako sa na personálny pohovor pripraviť z hľadiska reliability a validity, zdokonalia sa v zručnostiach formulovania a kladenia otázok a konečného správneho vyhodnotenia výstupov pohovoru.

Obsah kurzu

Obsah :

1. Príprava pohovoru Určenie formálnych a obsahových priorít pohovoru 2. Definícia cieľov a stratégie pohovoru Určenie pracovnej pozície Štruktúrovanie rozhovoru Zvolenie vhodnej metódy a kľúčov hodnotenia 3. Vedebue a spôsoby zefektívnenia pohovoru Identifikácia a eliminácia chybného vedenia pohovoru Správne kladenie otázok Kontrola priebehu rozhovoru Kľúčové momenty rozhovoru Validita a reliabilita Správne spracovanie výstupov verbálnej a neverbálnej komunikácie 4. Vyhodnotenie pohovoru Výber správnych metód a spôsobov vyhodnotenia pohovoru a spracovania výsledkov

Kontaktná osoba

Ľubica Karetková
+421 2/202 000 78
bpm@bpm-educat.com

Hodnotenie
Organizátor