Bratislava

Riadenie a vedenie ľudí

Základné info
  • Termín kurzov: otvára sa podľa záujmu
  • Cena: 150 € (125 € bez DPH)
  • Organizátor: VIK s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Riadenie a vedenie ľudí - VIK s.r.o. - kurzy, školenia, semináre

Ľudské zdroje sú najcennejším aktívom organizácie. Ich efektívny manažment sa v dobe čoraz viac obmedzovaných zdrojov stáva pre organizáciu jedným z kľúčových faktorov prežitia a rastu.
Účastníci školenia sa dozvedia, ako zvládnuť neraz protichodné postoje jednotlivcov či skupín pri napĺňaní strategických rozhodnutí – direktívne riadiť, alebo inšpirujúco viesť a motivovať?

Obsahová náplň

Riadenie alebo vedenie 

Čo je riadenie? 

Ako realizovať riadenie ľudských zdrojov? 

Čo je vedenie? 

Základné typy vedenia 

Líder alebo manažér? 

Vodcovstvo – leadership, podstata – znaky 

Líder a ľudské zdroje – možný konflikt alebo úspešná spolupráca 

Uspokojovanie potrieb ľudských zdrojov 

Analýza kompatibility osobnosti s potrebami organizácie 

Vplyv organizačnej kultúry na integráciu ľudských zdrojov v organizácii 

Problémy motivácie a lojality 

Koučovanie, mentorovanie a supervízia ľudských zdrojov lídrom 

Zapájanie ľudských zdrojov – preberanie úloh, zodpovednosti a iniciatívy 

Budovanie projektových tímov 

Plánovanie kapacity ľudských zdrojov 

Manažment skupín a tímov 

Konflikty v tímoch a ich riešenie 

Zápas s vyhorením 

Eliminácia šikanovania na pracovisku.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Cena: 150 €

Dĺžka kurzu: 1 deň

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 911 334 *** zobraziť

email:
vik@... zobraziť

web: vik.sk

Adresa
VIK s.r.o.
Ružinovská 1/4814, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)