Zákoník práce v praxi – speciálka

Základné info
 • Termín kurzov: 10.10.2017 - 11.10.2017
 • Miesto konania: Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město
 • Cena: 4 707 Kč (3 890 Kč bez DPH)
 • Poznámka k cene: kód: 1704150 - 3 890 Kč + DPH Základní cena, kód: 170415A - 7 391 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170415B - 10 503 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170415C - 13 226 Kč + D
 • Organizátor: 1. VOX a.s.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Absolvováním semináře získáte informace o přijatých nebo připravovaných změnách v oblasti pracovního práva, budete se lépe orientovat v aktuálních a problémových otázkách vyplývajících nejen ze zákoníku práce. Výklad všech odborných bloků semináře bude proveden se zaměřením na rozbor zkušeností s praktickou aplikací.

Cieľová skupina

Všem pokročilým zájemcům o problematiku pracovního práva ze soukromého i veřejného sektoru, tj. zejména personalistům, podnikovým právníkům, advokátům, mzdovým účetním a řídícím pracovníkům. Seminář je určen především lidem z praxe, u nichž se předpokládá, že již získali základní znalosti v oblasti pracovního práva.

Obsahová náplň

1. den: 9:00–16:00 – POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE PŘI VZNIKU, ZMĚNÁCH A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU, PŘEKÁŽKY V PRÁCI – JUDr. Petr Bukovjan

ZPŮSOBY VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU:

 • povinné i doporučené náležitosti pracovní smlouvy,
 • principy spojené se jmenováním,
 • odvolání zaměstnance z vedoucího pracovního místa a následný postup,
 • pracovní poměry na dobu určitou – sjednávání, omezení, zástupy, atd.; specifika u vybraných kategorií zaměstnanců (např. úředníci územních samosprávných celků, pedagogičtí pracovníci).

PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY:

 • vstupní lékařská prohlídka a její úhrada,
 • další pracovnělékařské prohlídky,
 • povinnosti vyplývající pro zaměstnavatele z lékařského posudku, vazba na rozvázání pracovního poměru ze zdravotních důvodů na straně zaměstnance,
 • změny provedené novelou zákona o specifických zdravotních službách a prováděcí vyhlášky od listopadu 2017 (např. jiné načasování vstupní lékařské prohlídky, nový pojem dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti k práci, možnost vzdání se práva na přezkum lékařského posudku, změny v periodicitě prohlídek u zaměstnanců pracujících v noci, apod.).

ZMĚNY PRACOVNÍHO POMĚRU:

 • dohoda o změně obsahu pracovního poměru vs. převedení zaměstnance na jinou práci (postupy zaměstnavatele, problémy z toho vyplývající),
 • doplatky do průměrného výdělku,
 • dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli.

SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU:

 • rozbor jednotlivých způsobů skončení pracovního poměru,
 • neuspokojivé pracovní výsledky a porušení povinností zaměstnance jako důvod k rozvázání pracovního poměru,
 • pracovní kázeň – co zahrnuje a jak reagovat na její porušení,
 • výpověď pro porušení režimu dočasně práce neschopného zaměstnance,
 • konkrétní příklady soudních rozhodnutí a jejich dopad do praxe,
 • odstupné – výše, vazba na trvání pracovního poměru, vztah k poskytování podpory v nezaměstnanosti,
 • potvrzení o zaměstnání, kdy se vydává a jaký má být jeho obsah, nepravdivé údaje v pracovním posudku a vznik škody,
 • doručování písemností v pracovněprávních vztazích.

PŘEKÁŽKY V PRÁCI

 • překážky v práci na straně zaměstnance (např. povinnost zaměstnavatele při návratu zaměstnance z mateřské a rodičovské dovolené, vyšetření u lékaře, pracovní volno na hledání nového zaměstnání atd.),
 • překážky v práci na straně zaměstnavatele (např. částečná nezaměstnanost, přeprava na pracovní cestě v rámci pracovní doby).

2. den: 9:00–14:00 – PRACOVNÍ DOBA, ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI, DOVOLENÁ, DOHODY O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR – JUDr. Dominik Brůha, Ph.D.

PRACOVNÍ DOBA:

 • výkladové problémy v základních pojmech,
 • rovnoměrné a nerovnoměrné rozvržení pracovní doby,
 • rozvrh směn a maximální počty směn, minimální lhůty pro seznamování zaměstnance s rozvrhem a jeho změnami,
 • pružné rozvržení, konto pracovní doby, (ne)rozvrhování pracovní doby,
 • práce v režimu home-office a s tím spojené praktické problémy (dopady do oblasti překážek v práci, odměňování, úhrada nákladů spojených s komunikací na dálku atd.),
 • přestávky v práci, nepřetržité odpočinky mezi směnami a v týdnu,příklady, sporné situace,
 • kouření v pracovní době, rehabilitace v pracovní době aj.,
 • individuální úprava pracovní doby, kratší úvazky, zaměstnávání po návratu z mateřské, rodičovské dovolené,
 • práce ve dnech pracovního klidu, pracovní pohotovost,
 • práce přesčas a v noci,
 • evidence pracovní doby,
 • novinky ke dni konání semináře.

MZDA A PLAT:

 • způsoby určení (smluvní a jednostranné), změna mzdového (platového) výměru a příklady ze soudní praxe,
 • výše mzdy/platu (ve vazbě na nejnižší úrovně zaručené mzdy),
 • změny v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
 • jednotlivé složky (nárokové i nenárokové) a jejich možné změny ve vazbě na příklady ze soudní praxe,
 • příplatky – za práci ve svátek, v noci, v sobotu a v neděli, za dělenou směnu, za vedení,
 • čerpání náhradního volna,
 • odměna za pracovní pohotovost,
 • splatnost a výplata,
 • srážky ze mzdy, započtení a novela občanského zákoníku.

DRUHY A VÝMĚRA DOVOLENÉ:

 • druhy dovolené, podmínky vzniku nároku,
 • poměrná část, příklady, sporné situace,
 • principy čerpání dovolené, možnosti krácení,
 • dovolená čerpaná po mateřské dovolené,
 • náhrada mzdy a platu za dovolenou,
 • proplácení nevyčerpané dovolené,
 • převody do dalšího roku.

DOHODY O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR:

 • rozdíly s pracovním poměrem, práce na zavolanou, zákaz dvojí práce u téhož zaměstnavatele,
 • možnosti a výhodnost,
 • délka vyrovnávacího období u DPČ atd.

KVALIFIKAČNÍ DOHODY:

 • rozlišení mezi prohlubováním a zvyšováním kvalifikace z hlediska práv a povinností zaměstnance i zaměstnavatele, rozsah pracovního volna, cestovní náhrady atd.,
 • kvalifikační dohoda – náležitosti, nejčastější chyby, zvláštnosti u některých povolání, limity smluvní volnosti,
 • kvalifikace jako hledisko při stanovení mzdy a platu (tarifní zařazení aj.).

Lektor:
JUDr. Dominik Brůha, Ph.D.

Termíny kurzov

10.10.2017 - 11.10.2017

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jana Pružinová
email:
vox@... zobraziť


Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+420 226 539 *** zobraziť

email:
vox@... zobraziť

web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)