Detail kurzu

Asertivita v komunikácii a praxi manažéra

BPM Slovakia, s.r.o.

Popis kurzu

  1. Čo to je asertivita, zmysel a prínos asertívnej komunikácie a správania sa v medziľudských vzťahoch a na pracovisku, typy správania z pohľadu asertivity.
  2. Základné asertívne práva a asertívne povinnosti, mýty o asertivite, čo nám bráni byť asertívnymi? Analýza vlastnej asertivity.
  3. Kritika, podávanie a prijímanie spätnej väzby.
  4. Zásady asertívneho odmietania (aj v práci).
  5. Ako zabezpečiť dobré vzťahy na pracovisku, posilniť spokojnosť a lojalitu zamestnancov.
  6. Manipulácia, typy manipulátorov, účinné asertívne komunikačné a protimanipulačné techniky.
  7. Tipy, návody a riešenie problémov z praxe účastníkov.

Absolvovaním tréningu získa každý účastník certifikát, ktorý vydáva spoločnosť BPM Slovakia s.r.o., ihneď po ukončení na mieste konania tréningu.

Obsah kurzu

Asertivita je dôležitá komunikačná zručnosť, ktorá nám umožní efektívne komunikovať, vyjadriť svoj nesúhlas a negatívne pocity nie konfrontačným spôsobom, postaviť sa za svoje práva a potreby a zároveň rešpektovať názory a práva druhých.

Asertivitou dokážeme dosiahnuť svoje ciele bez toho, aby sme ohrozili vzťahy a prehlbovali medziľudské konflikty na pracovisku. Zvýšime tak pravdepodobnosť nájdenia pozitívnych riešení náročných situácií, posilníme dôveru a získame viac rešpektu.  Vybudujeme tak silnejšie vzťahy a zdravšie pracovné prostredie.
Hodnotenie
Organizátor