Kurz: Základný kurz bezpečnostných technikov

Popis kurzu

Kurz bezpečnostných technikov realizujeme v zmysle § 23 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Kurz je určený pre pracovníkov, ktorí budú vykonávať funkciu bezpečnostného technika. Kurz realizujeme kombinovanou formou prezenčného a dištančného štúdia e-learningom. Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov s legislatívnymi predpismi v oblasti BOZP, s ich povinnosťami vyplývajúcimi z týchto predpisov a naučiť ich vypracovať požadovanú dokumentáciu BOZP.Obsah kurzu

BONUS 1 V rámci kurzu účastníci získajú aj kvalifikáciu interného audítora systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia podľa požiadaviek normy STN OHSAS 18001:2009. Získanie kvalifikácie interného audítora a vystavenie certifikátu interného audítora je zahrnuté v cene kurzu.

BONUS 2 Účastníci dostanú CD s aktuálnymi predpismi a vzorovými dokumentmiCieľová skupina

Kurz je určený pre pracovníkov, ktorí budú vykonávať funkciu bezpečnostného technika.Certifikát

Osvedčenie s celoslovenskou platnosťouPoznámka k cene

Využite akciovú cenu balíkov školení z ponukového listu. V cene kurzu je zahrnuté: účastnícky poplatok, študijny materiál, CD nosič s platnými legislatívnymi predpismi, občerstvenie.Kontaktná osoba

Ing. Miriam Kyseľová
+421 55/720 16 14
kyselova@besoft.sk


Organizátor