Základný kurz bezpečnostných technikov

Základné info
  • Termín kurzov: 19.03.2018 - 27.04.2018
  • Miesto konania: Krakovská 23, Košice
  • Cena: 546 € (455 € bez DPH)
  • Poznámka k cene: Využite akciovú cenu balíkov školení z ponukového listu. V cene kurzu je zahrnuté: účastnícky poplatok, študijny materiál, CD nosič s platnými legislatívnymi predpismi, občerstvenie.
  • Organizátor: BE-SOFT a.s.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Kurz bezpečnostných technikov realizujeme v zmysle § 23 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Kurz je určený pre pracovníkov, ktorí budú vykonávať funkciu bezpečnostného technika. Kurz realizujeme kombinovanou formou prezenčného a dištančného štúdia e-learningom. Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov s legislatívnymi predpismi v oblasti BOZP, s ich povinnosťami vyplývajúcimi z týchto predpisov a naučiť ich vypracovať požadovanú dokumentáciu BOZP.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre pracovníkov, ktorí budú vykonávať funkciu bezpečnostného technika.

Obsahová náplň

BONUS 1 V rámci kurzu účastníci získajú aj kvalifikáciu interného audítora systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia podľa požiadaviek normy STN OHSAS 18001:2009. Získanie kvalifikácie interného audítora a vystavenie certifikátu interného audítora je zahrnuté v cene kurzu.

BONUS 2 Účastníci dostanú CD s aktuálnymi predpismi a vzorovými dokumentmi

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie s celoslovenskou platnosťou

Termíny kurzov

19.03.2018 - 27.04.2018

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Miriam Kyseľová
tel:
+421 55/720 16 *** zobraziť

email:
kyselova@... zobraziť


Adresa
Krakovská 23, 040 11 Košice

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
055/720 16 *** zobraziť

email:
besoft@... zobraziť

web: www.besoft.sk

Adresa
BE-SOFT a.s.
Krakovská 23, Košice Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)