Základný kurz bezpečnostných technikov

Základné info
  • Termín kurzov: 20.03.2017 - 28.04.2017
  • Miesto konania: Štúrova 6, Košice
  • Cena: 546 € (455 € bez DPH)
  • Poznámka k cene: Využite akciovú cenu balíkov školení z ponukového listu. V cene kurzu je zahrnuté: účastnícky poplatok, študijny materiál, CD nosič s platnými legislatívnymi predpismi, občerstvenie.
  • Organizátor: BE-SOFT a.s.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Kurz bezpečnostných technikov realizujeme v zmysle § 23 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Kurz je určený pre pracovníkov, ktorí budú vykonávať funkciu bezpečnostného technika. Kurz realizujeme kombinovanou formou prezenčného a dištančného štúdia e-learningom. Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov s legislatívnymi predpismi v oblasti BOZP, s ich povinnosťami vyplývajúcimi z týchto predpisov a naučiť ich vypracovať požadovanú dokumentáciu BOZP.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre pracovníkov, ktorí budú vykonávať funkciu bezpečnostného technika.

Obsahová náplň

BONUS 1 V rámci kurzu účastníci získajú aj kvalifikáciu interného audítora systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia podľa požiadaviek normy STN OHSAS 18001:2009. Získanie kvalifikácie interného audítora a vystavenie certifikátu interného audítora je zahrnuté v cene kurzu.

BONUS 2 Účastníci dostanú CD s aktuálnymi predpismi a vzorovými dokumentmi

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie s celoslovenskou platnosťou

Termíny kurzov

20.03.2017 - 28.04.2017

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Beáta Horňáková
tel: +421 55/720 16 14
mobil: +421 903 806 673
e-mail: hornakova@besoft.sk

Adresa
Štúrova 6, 040 01 Košice

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: 055/720 16 10-4
email: besoft@besoft.sk
web: www.besoft.sk

Adresa
BE-SOFT a.s.
Štúrova 6, Košice Zobraziť na mape