Mzdy a personalistika

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Naučíte sa samostatne spracovať mzdovú agendu, vypočítať mzdy, odvody, vyplňovať všetky tlačivá a výkazy súvisiace s evidenciou zamestnancov, s poisťovňami a daňovým úradom. Získate prehľad v legislatíve (Zákonník práce, Zákon o zamestnanosti, Zákon o zdravotnej a sociálnej poisťovni, Zákon o dani z príjmov) a zorientujete sa v pracovno-právnych vzťahoch.

 

Cieľová skupina

Kurz je určený pre začiatočníkov, ktorí nemajú so mzdami praktické skúsenosti a chcú sa naučiť viesť mzdovú agendu, prípadne pre ľudí, ktorí si svoje vedomosti chcú aktualizovať, rozšíriť a utvrdiť. Je akreditovaný Ministerstvom školstva SR.

Obsahová náplň

Obsah:

  1. Pracovno-právne vzťahy
  2. Odmeňovanie
  3. Výpočet mzdy zamestnancom
  4. Náhrady cestovných a iných výdavkov
  5. Zákon o zdravotnej a sociálnej poisťovni
  6. Sociálne, nemocenské a dôchodkové dávky poistenia
  7. Výpočet dane z príjmov fyzických osôb
  8. Sociálny fond
  9. Štátne sociálne dávky

Počas kurzu kladieme veľký dôraz na praktické príklady, na základe ktorých si overujete nadobudnuté teoretické znalosti. Na kurze vyučujú lektori, ktorí v praxi vedú mzdovú agendu a účtovníctvo pre viacero firiem, majú vzdelanie ekonomického smeru a pedagogické skúsenosti.

Po úspešnom absolvovaní kurzu „Mzdy a personalistika“ získate akreditované osvedčenie.

V cene kurzu sú skriptá, zošit a pero. Všetky ostatné potrebné materiály a tlačivá sú k dispozícii na stiahnutie v zákazíckej zóne.

Rozsah kurzu: 46 vyučovacích hodínVoliteľný príplatok: 19,– Eur za cudzojazyčné osvedčenie.

Pozrite si fotky z našich kurzov na stránke: www.facebook.com.

Termíny kurzov

11.02.2018 - 11.03.2018

nedele od 8:00 do 15:00

Prihlásiť sa

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 46 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Nela Smandrová
tel:
+421 2/554 225 *** zobraziť

mobil:
+421 948 399 *** zobraziť

email:
jaspis@... zobraziť


Adresa
Skuteckého 5, Banská Bystrica

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/554 225 *** zobraziť

mobil:
+421 948 399 *** zobraziť

email:
jaspis@... zobraziť

web: www.jaspis.sk

Adresa
Agentúra JASPIS s.r.o.
Škultétyho 5, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)