DETAIL KURZU

Time management pokročilo - vysoká produktivita a efektivita /skupina (2 DNI)

Od:

Espiral, s.r.o.

Bratislava

Popis kurzu

„Produktivita nemá predchádzať sebaúcte, mala by byť výsledkom inšpirácie, vášne!“ neznámy autor

Tréningom sa zameriame na prehĺbenie vedomostí, zdokonalenie zručností a praktický tréning efektívnej práce s časom, za účelom dosahovania výnimočných požadovaných výsledkov, pre úspešné pôsobenie v profesionálnej i osobnej sfére, prihliadajúc na špecifiká práce a Váš osobnostný potenciál

 • Súčasťou tréningu bude, mnoho rokmi overených poznatkov, na zlepšenie sebapoznania, spoznanie a rozšírenie nástrojov pre prácu ako s časom, tak motiváciou, so záťažovými situáciami a efektívnym využívaním svojich vnútorných zdrojov
 • Vyhodnotenie psychologického dotazníka tímových rolí, za interaktívnej diskusie, rozvojové aktivity, kde si naučené veci precvičíte a zažijete priamo u seba, umožnia pochopiť, motivovať, inšpirovať, nabudiť, spolupracovať win:win.

Pod vplyvom tohto zážitkového rozvojového programu, získate sebaistotu a schopnosť využívať naučené, ako pri úspešnom zvládaní svojej každodennej práce, tak v bežnom živote.

Kde: Espiral, s.r.o. Priemyselná 8, 821 09 Bratislava

Obsah kurzu

Čomu sa budeme venovať?

 1. Time management pokročilo – Osvojenie si poznatkov a zručností v sfére manažovania času nielen podľa základných princípov, ale aj s ohľadom na hierarchiu hodnôt, životnú a profesijnú stratégiu a priority
 • Matica priorít a stanovovanie priorít; techniky manažovania seba v čase
 • Základy delegovania, – jeden zo základov efektívneho leadership-u, aktivita trénovania multitasking-u
 1. STOP prokrastinácie a nástup motivácie – ako prekonať odkladanie, ako uvoľniť motiváciu (imaginácia, dôsledkové a alternatívne myslenie)
 • Dosiahnuť spokojnosť a emočnú vyrovnanosť
 • Spoznáte nástroje, ktoré u Vás či vo vašich tímoch odstránia, eliminujú nežiaduci stav, správanie a nahradia žiaducim:
 • *Demotivácia / Aktívna vnútorná motivácia
 • *Prokrastinácia / Akcieschopnosť
 • *Neefektivita / Efektivita a produktivita
 • *Bezúčelnosť, zlozvyky / Pozitívne návyky, systém
 • *Frustrácia / Spokojnosť
 • *Odpor k práci / Sebarealizácia
 • *Stres / Flow, Inner game
 • Využívanie techník: TO DO list , TO DO ALL, Flow lístok a iné
 • Sebadisciplína, produktivita a efektivita práce
 • Ako súvisia ciele, motivácia a vaše kľúčové hodnoty (Kde načerpám palivo; Ako zvýšim rýchlosť, aké sú užitočné skratky?)
 • Objektivita a stanovovanie SMART-B cieľov – ako si určiť dobrý cieľ, ktorý bude realizovateľný a pomenovať objektívnu realitu (Tvorba osobných vízií, plán cesty, realizácia)
 1. Efektívna spolupráca na úlohách, budovanie tímu podľa preferencií tímových rolí u seba/v tíme
 • Tímové role podľa Mereditha Belbina – prednáška a diskusia k rozdielom, prínosu rolí aj ich vzájomným konfliktom a nedorozumeniam
 • Dotazník pre rozpoznanie seba a výklad výstupu

Úroveň tímovej spolupráce je významným kritériom, ktoré prispieva k efektivite pracovnej skupiny, ale i vlastných úloh a cieľov.

 • Práve vhodné a rovnomerné zastúpenie tímových rolí, môže viesť ku kvalitným výsledkom práce tímu v dohodnutom čase.
 • Dôležité je uvedomovať si nielen silné, ale aj slabé preferencie (stránky) a vlastnosti členov skupiny
 • Úspešný líder vie ako zložiť najefektívnejší tím a vyťažiť z ľudí maximum, kedy vybudovať a kedy nakúpiť, aké úlohy dávať ktorým roliam

Forma vzdelávania:

 • Prednáška, trénovanie, demonštrácia a simulácia, diskusia, interakcia
 • Využívanie koučovacieho prístupu
 • NLP techniky
 • Relaxačné a meditačné techniky
 • Špeciálne cvičenia, úlohy a domáce zadania, ktoré umožňujú dokonalé prepojenie naučeného s praxou

Súčasťou tréningu bude:

 • Tvorivé a bezpečné prostredie pre otvorenú komunikáciu a spätnú väzbu
 • Úcta, podpora

Je pravdou, že témy sú pomerne rozsiahle, pracovať však budeme intenzívne, so zacielením na podstatu a špecifiká osobných a pracovných potrieb účastníkov tréningu.

Rozsah:

 • 2 dni
 • 9:00 – 16:30 hod

Cena zahŕňa:

 • Lektora, kouča
 • Študijné materiály, vrátane elektronických podkladov slúžiacich pre ďalší seba-rozvoj
 • Celodenné občerstvenie, vrátane teplého obeda

Cieľová skupina

Ktokoľvek, kto túži:

 • skoncovať s odkladaním úloh, ako i s nefunkčným multitaskingom
 • získať vysokú produktivitu a efektivitu
 • zabezpečiť si včasné dosahovanie cieľov osobných aj pracovných
 • eliminovať stres, ktorého zdrojom býva i nedostatok času
 • získať voľný priestor pre tvorivú činnosť, rodinu, priateľov
 • dosahovaním cieľov dať životu zmysel a orientáciu
 • byť vždy pripravený uspieť
Poznámka k cene

Individuálny, vysoko intenzívny One to One prístup: 351,-€/1 deň.

Kontaktná osoba

Erika Feketová
+421 903 221 950
erika.feketova@espiral.sk

Hodnotenie
Organizátor