Detail kurzu

Aplikačné problémy konkurzu a reštrukturalizácie, osobné bankroty a incidenčné žaloby

BPM Slovakia, s.r.o.

Popis kurzu

Obsah seminára:

 • Konkurzy – aktuálne zmeny v zákone o konkurze a reštrukturalizácii s účinnosťou od 1.1. 2018,
 • aktuálne otázky a aplikačnú prax ( skúsenosti),
 • postavenie popretého správcu v konkurze,
 • zmeny v reštruktura­lizácii,
 • úvaha ,, zmysel reštrukturali­začného konania po Lex Váhostov“,
 • Osobný bankrot – aktuálne otázky a aplikačná prax (skúsenosti)
 • konania Odk – návrh na oddlženie fyzickej osoby,
 • konania Ods – návrh na určenie splátkového kalendára,
 • konania Odi – návrh na zrušenie konkurzu, dlžník nemá poctivý zámer,
 • Osobný bankrot – zmena zákona č. 7/2005 Z.z. s účinnosťou od 1.3.2017, prepracovaná IV. časť: porovnanie poskytnutia ochrany dlžníkovi a veriteľovi uvedeným zákonom,
 • porovnanie a úvaha o postavení veriteľa pri reštrukturalizácii a osobnom bankrote,
 • Incidenčné spory ( spory vyvolané konkurzom a reštrukturalí­záciou) – aktuálne zmeny v súvisiacich zákonoch (Civilný sporový poriadok, Zákon o konkurze a reštrukturali­zácii),
 • aktuálne otázky a aplikačná prax ( skúsenosti),
 • dopad na prax po rozhodnutí – Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 31. októbra 2017, sp. zn. 6Cdo/129/2017, pri ustálení Definície ustálenej rozhodovacej praxe v zmysle základných princípov CSP,
 • použitie judikatúry a (ne) – existencia sudcovskej autority v zmysle základných princípov CSP pre konkurzy a reštrukturalizáciu,
 • diskusia

Kontaktná osoba

Ing. Ľubica Karetková
+421 2/202 000 78
bpm@bpm-educat.com

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať