Detail kurzu

Aktualizačná odborná príprava pre pracovníkov zdvíhacích zariadení

Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.

Popis kurzu

Aktualizačná odborná príprava pre pracovníkov zdvíhacích zariadení


Aktualizačná odborná príprava pre pracovníkov zdvíhacích zariadení je určená pre:

 - revíznych technikov vyhradených technických zariadení zdvíhacích
 - osoby na obsluhu mobilného žeriava výložníkového typu a vežového žeriava výložníkového typu
 - osoby na obsluhu pohyblivej pracovnej plošiny na podvozku s motorovým pohonom s výškou zdvihu nad 1,5 m
 - viazačov bremien

Cieľom aktualizačnej odbornej prípravy pre pracovníkov zdvíhacích zariadení je oboznámiť účastníkov s novými právnymi predpismi a zmenami v BOZP, technickými normami a ich uplatňovaním v praxi v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP  v znení neskorších predpisov, vyhl. č. 356/2007 Z.z. a vyhl. č. 508/2009 Z.z.

Program a obsah vzdelávania je pre celú skupinu odborníkov a je v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z vyhlášky č. 356/2007 Z.z. na aktualizačnú odbornú prípravu.

Podmienkou platnosti osvedčenia je potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti účastníka podľa § 16 ods. 2 písm. c) zákona č. 124/2006 Z.z. v znp.


Obsah kurzu

Bližšie informácie nájdete na našej stránke www.ibp.sk, kde je zverejnená pozvánka a prihláška.
Certifikát Potvrdenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy

Kontaktná osoba

Stanislav Baláž
+421 911 177 515
balaz@ibp.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať