Školenie elektrotechnikov, §21-23 NN,VN,VVN aj "B" objekty Vyhláška 508/2009 Z.z.

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Školenie elektrotechnikov podľa vyhl. 508/2009 Z.z. zabezpečuje ich spôsobilosť pracovať na elektrických zariadeniach v závislosti od vzdelania a výšky praxe so zreteľom na BOZP

Cieľová skupina

2-dňové školenie je určené pre všetkých elektrotechnikov, ktorí podľa výšky praxe a ukončeného vzdelania môžu vykonať skúšky podľa § 21 elektrotechnik § 22 samostatný elektrotechnik § 23 elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie
prevádzky Školenia môžu absolvovať záujemci s ukončeným vyučením, ÚSO, VŠ do neobmedzeného veku

Obsahová náplň

Obsahom školenia je aktualizovaný projekt vzdelávania elektro- technikov, schválený NIP Košice

  1. deň prednášky od 8.00 – 16.00 hod.
  2. deň prednášky od 8.00 – 16.00 hod a od 16.00 skúšky
  3. deň prednáška VN+ „B“ + skúšky pokrač.

Ukončné sú Zápisom o skúške a vydaním Osvedčení.

Lektor:
Ing.Dušan Dolinský, Jaromír Peniak, Ing. František Zajvald, Ing. Ernest Kuna

Typ a platnosť osvedčenia:
Platnosť Osvedčenia je 5 rokov

Termíny kurzov

Kurz sa skladá z týchto vzájomne nadväzujúcich modulov:

16.05.2017 - 17.05.2017

Školenie elektrotechnikov, §21-23 NN,VN,VVN aj "B" objekty Vyhláška 508/2009 Z.z.

Prihlásiť sa
20.06.2017 - 21.06.2017

Školenie elektrotechnikov, §21-23 NN,VN,VVN aj "B" objekty Vyhláška 508/2009 Z

Prihlásiť sa
18.07.2017 - 19.07.2017

Školenie elektrotechnikov, §21-23 NN,VN,VVN aj "B" objekty Vyhláška 508/2009 Z

Prihlásiť sa
15.08.2017 - 16.08.2017

Školenie elektrotechnikov, §21-23 NN,VN,VVN aj "B" objekty Vyhláška 508/2009 Z.z.

Prihlásiť sa
19.09.2017 - 20.09.2017

Školenie elektrotechnikov, §21-23 NN,VN,VVN aj "B" objekty Vyhláška 508/2009 Z

Prihlásiť sa
17.10.2017 - 18.10.2017

Školenie elektrotechnikov, §21-23 NN,VN,VVN aj "B" objekty Vyhláška 508/2009 Z

Prihlásiť sa
14.11.2017 - 15.11.2017

Školenie elektrotechnikov, §21-23 NN,VN,VVN aj "B" objekty Vyhláška 508/2009 Z

Prihlásiť sa
12.12.2017 - 13.12.2017

Školenie elektrotechnikov, §21-23 NN,VN,VVN aj "B" objekty Vyhláška 508/2009 Z

Prihlásiť sa

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 3 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Lívia Tomovičová
tel:
+421 2/444 602 *** zobraziť

mobil:
+421 905 605 *** zobraziť

email:
terno816@... zobraziť


Adresa
Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/444 602 *** zobraziť

mobil:
+421 905 605 *** zobraziť

email:
terno816@... zobraziť

web: www.terno816.sk

Adresa
Agentúra TERNO816 Lívia Tomovičová
Kutuzovova 17, Bratislava Zobraziť na mape