Detail kurzu

AKTUALIZÁCIA BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK a AUTORIZOVANÝ BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK TRNAVA

YSC, s.r.o.

Popis kurzu

Garancia otvorenia. Filozofiou kurzu je upevnenie si komplexu odborných poznatkov a oboznámenie bezpečnostných technikov s najnovšími právnymi predpismi a technickými normami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Cieľ kurzu: Absolvent kurzu pozná aktuálne znenia právnych predpisov a v praxi aplikuje vedomosti o postupoch a metódach práce podporujúcich bezpečnosť práce.

Obsah kurzu

Rozsah odbornej prípravy: 176 hod.

Rozsah aktualizačnej odbornej prípravy: 16 hodín Harmonogram kurzu: piatok, sobota

Absolventi kurzu získajú osvedčenie s celoštátnou platnosťou na základe akreditácie Národným inšpektorátom prá­ce.

V cene kurzu je kompletná výučba, obedy, učebné materiály, záverečná skúška a vydanie osvedčenia. Cena je konečná vrátane všetkých poplatkov.

Viac informácií na: info@yourscool.sk 0908/810 174 www.yourscool.sk

Vzdelávacie centrum YSC, s.r.o. ponúka aj ďalšie kurzy:
  • Aktualizačná odborná príprava Bezpečnostných technikov 16 hod., cena: 75€ bez DPH
  • Kurz Lektor 100 hod., cena: 200€ bez DPH
  • Kurz Interný audítor 24 hod., cena: 230€ bez DPH
  • Školenia Elektrotechnikov §21,§22,§23,§24 27 hod., cena: 84€ bez DPH, AOP 42€

alebo osobne vo vzdelávacom centre: YSC, s.r.o. your sCOOL vzdelávacie centrum Námestie Jozefa Herdu 1 91701 Trnava

Cieľová skupina

Kurz je určený predovšetkým pre držiteľov osvedčenia bezpečnostný technik a autorizovaný bezpečnostný technik.

Certifikát Absolventi získajú potvrdenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy.

Kontaktná osoba

PaedDr. Silvia Žatková
+421 908 810 174
ysc@ysc.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať