LEADERSHIP (vedenie, delegovanie a koučing)

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

 • Naučíte sa správne zvoliť štýl riadenia v každej situácii.
 • Dokážete správne delegovať a stanoviť priority za účelom efektívneho plnenia úloh.
 • Osvojíte si základy koučingu ako dôležitého nástroja vedenia ľudí.

Cieľová skupina

 • manažéri na všetkých úrovniach

Obsahová náplň

Leadership

 • rola manažéra
 • kompetentný manažér / kompetenčný trojuholík
 • leadership, rozdiel medzi lídrom a manažérom
 • riadiace štýly – ich výhody a nevýhody
 • vývojové štádia tímu a jednotivca v procese riadenia
 • úloha lídra v jeho jednotlivých fázach riadenia
 • riadenie pomocou osobných cieľov
 • efektívny rozvoj podriadneých pri naplňovaní dlhodobých prioritných cieľov

Koučing

 • koučovanie ako efektívna metóda vedenia ľudí
 • ako stanoviť ciele koučingu, aké otázky klásť, aby proces viedol k žiaducemu cieľu, tvorba akčného plánu s využitím metódy SMART

Delegovanie

 • delegovanie úloh, čo delegovanie umožňuje
 • ako postupovať pri delegovaní
 • problémy delegovania
 • čo delegovať, čo nedelegovať
 • rady pre efektívne delegovanie

Termíny kurzov

13.03.2017 - 14.03.2017

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 2 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mária Pipová
tel: +421 2/642 828 81
mobil: +421 918 329 305
e-mail: mega@megaeducation.sk

Adresa
Vilová 2, 851 01 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 918 329 305, +421 2/642 828 81
mobil: +421 918 329 305
email: mega@megaeducation.sk
web: www.megaeducation.sk

Adresa
MEGA Education s.r.o.
Vilová 2, Bratislava Zobraziť na mape