Interný audítor pre integrovaný systém manažérstva podľa noriem EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 a OHSAS 18001

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

  • oboznámiť účastníkov s požiadavkami na integrovaný systém manažérstva kvality, environmentu, BOZP (ISM) podľa noriem EN ISO 9001 (SMK), OHSAS 18001 (SMBOZP) a EN ISO 14001 (SEM).
  • poskytnúť účastníkom praktické skúsenosti z prevádzkovania a auditovania systému manažérstva kvality (SMK), systému environmentálneho manažérstva (SEM) a systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (SMBOZP) ako časti celkového – integrovaného systém manažérstva kvality, environmentu, BOZP organizácie podľa noriem pre jednotlivé manažérske systémy a podľa požiadaviek normy EN ISO 19011,
  • teoreticky a prakticky pripraviť účastníkov na vykonávanie interných auditov ISM

Cieľová skupina

Kurz je určený pre pracovníkov organizácie, ktorí budú audítormi ISM alebo SMK, SEM a SMBOZP. Je vhodný aj pre manažment a ostatných pracovníkov organizácie, ktorí sú zodpovední za činnosti súvisiace s manažérstvom kvality, ochrany ŽP alebo bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v organizácii.

Obsahová náplň

Základné princípy, zásady systémového prístupu k manažérstvu kvality, ochrany ŽP a BOZP. Procesný prístup, väzby a odlišnosti požiadaviek noriem pre SEM, SMK a SMBOZP Výklad požiadaviek prvkov noriem EN ISO 9001, OHSAS 18001 a EN ISO 14001 a ich implementácia v praxi

Lektor:
Ing. Milan Mlčuch, Ing. Dušan Lúčanský, CSc.

Typ a platnosť osvedčenia:
Potvrdenie o absolvovaní vzdelávania, ktoré účastníka oprávňuje vykonávať interné audity.

Termíny kurzov

26.03.2018 - 28.03.2018
11.06.2018 - 13.06.2018

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Gabriela Barzíková
tel:
+421 2/482 912 *** zobraziť

mobil:
+ 42 903 580 *** zobraziť

email:
gabriela.barzikova@... zobraziť


Adresa
Jašíkova 6, 821 03 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/482 912 *** zobraziť

mobil:
+421 903 580 *** zobraziť

email:
gabriela.barzikova@... zobraziť

web: www.tuv-sud.sk/sk-sk/activity/vzdelavanie

Adresa
TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Jašíkova 6, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)