Interný audítor systému manažérstva kvality pre automobilový priemysel podľa ISO/TS 16949

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Objasniť účastníkom kurzu filozofiu a požiadavky normy ISO TS 16949. Pripraviť účastníkov kurzu na vykonávanie interných auditov manažérskeho systému podľa normy EN ISO 19011 zmysle požiadaviek normy ISO TS 16949.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre pracovníkov organizácií, ktorí si zavádzajú alebo uplatňujú systém manažérstva podľa normy ISO TS 16949 a vykonávajú resp. budú vykonávať funkciu manažér kvality alebo interný audítor.

Obsahová náplň

Manažérstvo kvality, procesný prístup, požiadavky normy ISO TS 16949, požiadavky normy ISO 19011, prístup audítora, príklady realizácie interných auditov, praktické cvičenia vykonania interného auditu, psychológia a komunikácia pri audite, test.

Lektor:
Ing. Tadeáš Kurilovský, PhD.

Typ a platnosť osvedčenia:
Potvrdenie o absolvovaní vzdelávania, ktoré oprávňuje účastníka kurzu k výkonu interného audítora

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Lucia Horňáková
tel:
+421 2/482 912 *** zobraziť

mobil:
+421 903 580 *** zobraziť

email:
hornakova@... zobraziť


Adresa
Pobočka Košice, Hraničná 2, 040 17 Košice

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/482 912 *** zobraziť

mobil:
+421 903 580 *** zobraziť

email:
gabriela.barzikova@... zobraziť

web: www.tuv-sud.sk/sk-sk/activity/vzdelavanie

Adresa
TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Jašíkova 6, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)