Personálny audit - Novinka

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Dozviete sa, aké typy personálnych auditov existujú, ako je možné ich organizovať, aké metódy sú pri nich využívané, aké výstupy z týchto auditov je možné očakávať. Rovnako vám kurz uľahčí rozhodovanie, či personálny audit organizovať „svojpomocne“ alebo s kvalifikovaným dodávateľom, ako si prípadného dodávateľa vybrať a ako audit správne zadať.

Cieľová skupina

  • personálnym manažérom a špecialistom,
  • majiteľom a manažérom firiem,

Obsahová náplň

  • Typy personálnych auditov, ciele personálnych auditov (audit spôsobilosti personálu – komplexný, na kľúčových pozíciách, manažérskych pozíciách, audit optimalizácie organizačnej štruktúry a počtu zamestnancov, audit firemnej kultúry, audit efektívnosti procesov Rozvoja ľudských zdrojov…)
  • Nutné vstupy, podklady pre realizáciu jednotlivých typov auditov
  • Nástroje a metódy auditov
  • Aké výstupy z auditov možno očakávať
  • Rozhodnutie, či audit s externým dodávateľom, výhody, nevýhody.
  • Kritériá výberu dodávateľa, zásady efektívnej spolupráce s externým dodávateľom.
  • Zdieľanie skúseností

Metódy seminára: Výklad s moderovanou diskusiou, príklady z praxe, zdieľanie skúseností.

Lektor:
PhDr. Zdeňka Brázdová

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 1 deň

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ilona Hegerová
tel: +421 2/682 865 74
e-mail: kurzy@intenziva.sk

Adresa
VKC Intenzíva, s.r.o., Kutlíkova 17 (budova Technopolu), 851 02 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 915 725 884
mobil: +421 915 725 884
email: treningy@tcg.sk
web: www.tcg.sk/index.php?lang=sk

Adresa
TOP CONSULT GROUP, s.r.o. & VKC INTENZÍVA s.r.o.
Svetlá 10, Bratislava 1 Zobraziť na mape