Ako správne nastaviť požiadavky na spôsobilosť zamestnancov

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

 • uvedomíte si východiská analýz z pracovných miest, význam realizovania týchto analýz pre optimalizáciu personálnej štruktúry firmy,
 • objasníte si problematiku analýzy pracovných miest, spracúvanie a využívanie výstupov z tejto analýzy,
 • zoznámite sa s metódami analýzy pracovných miest,
 • vymeníte si skúsenosti z tejto oblasti a získate informácie k optimalizácií tohto procesu vo vzťahu k aktuálnym podmienkam firmy.

Cieľová skupina

 • HR manažéri a špecialisti,
 • manažéri malých a stredných firiem, ktorí sa zaoberajú zefektívňovaním personálnych procesov organizácie.

Obsahová náplň

 • Východiská analýz pracovných miest, význam ich realizácie pre oblasť HRM, pre optimalizáciu personálnej štruktúry firmy
 • Vplyv nastavenia procesov a organizačnej štruktúry na design pracovných miest
 • Určovanie kľúčových pracovných pozícií, definovanie kľúčových zamestnancov firmy
 • Stanovenie požiadaviek na spôsobilosť ako súčasť popisov pracovných miest, zodpovednosti za proces, náležitosti popisov pracovných miest, revízia a zmeny popisov pracovných miest, praktické využitie popisov pracovných miest v manažmente
 • Matica kompetencií, ich tvorba vo väzbe na analýzy pracovných miest, ich praktické využitie v oblasti HRM
 • Kompetenčné modely, postup ich tvorby, bariéry a úskalia vytvárania modelov
 • Diskusia, zdieľanie skúseností z tejto oblasti

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Ingrid Gábrišová Hovorková
tel: +421 2/682 866 17
mobil: +421 948 130 157
e-mail: ingrid.gabrisova@intenziva.sk

Adresa
Kutllíkova 17 (budova Technopolu), 851 02 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 915 725 884
mobil: +421 915 725 884
email: treningy@tcg.sk
web: www.tcg.sk/index.php?lang=sk

Adresa
TOP CONSULT GROUP, s.r.o. & VKC INTENZÍVA s.r.o.
Svetlá 10, Bratislava 1 Zobraziť na mape