Kurz: Pokladna, práce s penězi, které nejsou vaše, platební karty – pro nepodnikatelskou sféru

Popis kurzu

Po absolvování semináře budete vědět, jaká jsou vaše práva, ale také i povinnosti při práci s finanční hotovostí.Obsah kurzu

 • vedení pokladny a pokladní knihy,
 • pokladní operace,
 • práva a povinnosti pokladních pracovníků,
 • vnitropodnikové směrnice vztahující se k této problematice,
 • hmotná odpovědnost,
 • účetní operace,
 • provozní zálohy,
 • stálé zálohy,
 • vyúčtování záloh,
 • zjednodušené daňové doklady,
 • náležitosti účetních a daňových dokladů,
 • inventarizace pokladny,
 • manka a schodek pokladny,
 • vazba pokladny na mzdovou a finanční účtárnu, na vyúčtování pracovních cest,
 • ceniny,
 • nejčastější chyby a problémy v pokladní činnosti,
 • zabezpečení a vybavení pracoviště pro činnost pokladních pracovníků,
 • smlouva o odpovědnosti za svěřené prostředky,
 • operace s platebními kartami a šeky,
 • cizí měna, kursy a přepočty, kursové rozdíly.Cieľová skupina

Seminář je určen pro pokladní a pokladníky z nepodnikatelské sféry, např. organizační složky státu, příspěvkové a neziskové organizace, územní samosprávné celky, obecně prospěšné společnosti atd.Poznámka k cene

kód: 1706600 - 1 890 Kč + DPH Základní cena, kód: 170660A - 3 591 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170660B - 5 103 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170660C - 6 426 Kč + DPHKontaktná osoba

Jana Pružinová
+420 226 539 670
vox@vox-kurzy.cz