Detail kurzu

Popis kurzu

Pripraviť absolventov kurzu do praxe bezpečnostných technikov a po úspešnom zložení záverečnej skúšky vydať osvedčenie na výkon funkcie bezpečnostného technika.

Obsah kurzu

KURZ BEZPEČNOSTNÉHO TECHNIKA:

  • Úloha a postavenie bezpečnostného technika v praxi, zákony, vyhlášky, predpisy, normy BOZP.
  • Aplikácia zákonov na jednotlivé oblasti pôsobenia: stavebníctvo, priemysel, kancelária, logistika, školstvo, environmentálna oblasť a iné.
  • Výkon verejného zdravotníctva, determinantov zdravia pri práci.
  • Osobitné požiadavky podľa právnych predpisov nadväzujúcich na ZP, Zákon o BOZP a vybrané dokumenty MOV a EÚ.
  • Požiadavky platných predpisov na technické zariadenia elektrické, zdvíhacie, plynové a tlakové atď.

Časový rozsah kurzu: 176 hod., 4 × 5 dní v obtýždňových blokoch (týždeň výučba / týždeň voľno), v pracovné dni od PO do PIA, od 8:30 do 15:00 hod. Účastníci v cene kurzu získajú učebný materiál na CD a taktiež počas kurzu sú zabezpečené obedy a občerstvenie.

Kurz je akreditovaný Národným inšpektorátom práce Slovenskej republiky (NIP SR).

V NAŠEJ PONUKE ĎALEJ NÁJDETE AKREDITOVANÉ KURZY:

  • ZÁKLADNÝ KURZ TECHNIKOV POŽIARNEJ OCHRANY, 120 hod., 405 € s DPH
  • ĎALŠIA PRÍPRAVA TECHNIKOV POŽIARNEJ OCHRANY, 40 hod., 180 € s DPH
  • AKTUALIZAČNÚ PRÍPRAVU BEZPEČNOSTNÝCH TECHNIKOV, 16 hod., 90 € s DPH
  • ŠKOLENIE ELEKTROTECHNIKOV, 27 hod., od 96 €
  • LEKTOR, 100 hod., 235 € s DPH

Informujte sa bližšie o kurzoch na telefónnom čísle: 0948/ 259 629, 0948/321 982 alebo e-mailom: kurzy.tt@vajak.sk, web: www.vajak.sk.

V oblasti výchovy bezpečnostných a požiarnych technikov máme dlhoročnú skúsenosť a tradíciu. Naša spoločnosť pôsobí v oblasti celoživotného vzdelávania od roku 2003

„Vzdelanie pre Váš úspech.“

Cieľová skupina

Odbornú spôsobilosť bezpečnostného technika môžu získať len fyzické osoby s úplným stredným vzdelaním.

Certifikát OSVEDČENIE BEZPEČNOSTNÉHO TECHNIKA Poznámka k cene

ZĽAVA 5%: ženy na MD, občania so ZŤP, nezamestnaní, dôchodcovia a študenti.

Kontaktná osoba

Mgr. František Kozoň
+421 948 259 629
kurzy.tt@vajak.sk

Hodnotenie
Organizátor