Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Kurz realizujeme v zmysle § 23 ods. 6 a § 24 ods.10 zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov.

Bezpečnostný technik je povinný absolvovať najmenej každých päť rokov aktualizačnú odbornú prípravu.

Bez potvrdenia o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy je osvedčenie neplatné.

Cieľová skupina

Podmienky účasti: originál osvedčenia bezpečnostného technika, alebo autorizovaného bezpečnostného technika (z dôvodu potvrdenia dátumu absolvovania aktualizačnej odbornej prípravy v osvedčení).

Obsahová náplň

Program kurzu je zameraný na najnovšie zmeny v legislatíve BOZP, pracovného prostredia a ďalšie aktuálne poznatky v bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Výmena skúsenosti medzi účastníkmi kurzu.

Lektori: odborníci s dlhoročnou praxou a ľudským prístupom

Ako našu prácu hodnotia naši klienti www. vzdelavanie-ke.sk/referencie

Tešíme sa na Vás …

…viac z našej ponuky na www.vzdelavanie-ke.sk

Termíny kurzov

11.04.2018 - 12.04.2018

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Františka Dudásová
mobil:
+421 908 975 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť


Adresa
Trieda SNP č.61/B (vedľa Spoločenského pavilónu), 040 11 Košice

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 908 975 *** zobraziť

mobil:
+421 908 975 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť

web: www.vzdelavanie-ke.sk

Adresa
VZDELÁVANIE Košice s.r.o.
Trieda SNP č.61/B (vedľa Spoločenského pavilónu), Košice Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)