Kurz: Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov

Popis kurzu

Kurz realizujeme v zmysle § 23 ods. 6 a § 24 ods.10 zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov.

Bezpečnostný technik je povinný absolvovať najmenej každých päť rokov aktualizačnú odbornú prípravu.

Bez potvrdenia o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy je osvedčenie neplatné.Obsah kurzu

Program kurzu je zameraný na najnovšie zmeny v legislatíve BOZP, pracovného prostredia a ďalšie aktuálne poznatky v bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Výmena skúsenosti medzi účastníkmi kurzu.

Lektori: odborníci s dlhoročnou praxou a ľudským prístupom

Ako našu prácu hodnotia naši klienti www. vzdelavanie-ke.sk/referencie

Tešíme sa na Vás …

…viac z našej ponuky na www.vzdelavanie-ke.skCieľová skupina

Podmienky účasti: originál osvedčenia bezpečnostného technika, alebo autorizovaného bezpečnostného technika (z dôvodu potvrdenia dátumu absolvovania aktualizačnej odbornej prípravy v osvedčení).Kontaktná osoba

Ing. Františka Dudásová
+421 908 975 079
info@vzdelavanie-ke.sk


Organizátor