Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Kurz realizujeme v zmysle § 23 ods. 6 a § 24 ods.10 zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov.

Bezpečnostný technik je povinný absolvovať najmenej každých päť rokov aktualizačnú odbornú prípravu.

Bez potvrdenia o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy je osvedčenie neplatné.

Cieľová skupina

Podmienky účasti: originál osvedčenia bezpečnostného technika, alebo autorizovaného bezpečnostného technika (z dôvodu potvrdenia dátumu absolvovania aktualizačnej odbornej prípravy v osvedčení).

Časový rozsah kurzu: 16 hod.

Obsahová náplň

Program kurzu je zameraný na najnovšie zmeny v legislatíve BOZP, pracovného prostredia a ďalšie aktuálne poznatky v bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Výmena skúsenosti medzi účastníkmi kurzu.

Lektori: odborníci s dlhoročnou praxou a ľudským prístupom

Ako našu prácu hodnotia naši klienti www. vzdelavanie-ke.sk/referencie

Tešíme sa na Vás …

…viac z našej ponuky na www.vzdelavanie-ke.sk

Termíny kurzov

25.01.2017 - 26.01.2017
15.03.2017 - 16.03.2017

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Františka Dudásová
mobil: +421 908 975 079
e-mail: info@vzdelavanie-ke.sk

Adresa
Trieda SNP č.61/B (vedľa Spoločenského pavilónu), 040 11, Košice

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 908 975 079
mobil: +421 908 975 079
email: info@vzdelavanie-ke.sk
web: www.vzdelavanie-ke.sk

Adresa
VZDELÁVANIE Košice s.r.o.
Trieda SNP č.61/B (vedľa Spoločenského pavilónu), Košice Zobraziť na mape