Detail kurzu

Aktualizačná odborná príprava technika požiarnej ochrany

EDUCO - CONSULT, s. r. o.

Popis kurzu

30-hodinový (4-dňový) kurz je určený pre technikov PO, ktorým končí 5-ročná platnosť osvedčenia na výkon technika PO. Na záver účastník získa potvrdenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy technika PO, ktoré predkladá aj s inými dokladmi na príslušnom KR HaZZ . Podmienkou účasti je predložiť k nahliadnutiu kópiu osvedčenia o odbornej spôsobilosti technika PO.

Na základe nového usmernenia (21.08.2023) Prezídia HaZZ sa vdelávanie v oblasti ochrany pred požiarmi môže vykonávať výlučne už len PREZENČNOU FORMOU. (uvedenú informáciu si viete overiť tu: https://www.minv.sk/?vzdelavanie)

Obsah kurzu

Prehľad právnych predpisov v oblasti OPP za posledných 5 rokov…

Cieľová skupina

Kurz je určený technikom PO.

Poznámka k cene

cena obsahuje študijné materiály, občerstvenie, organizačné náklady

Hodnotenie
Organizátor