Kurz: Elektrotechnik § 21 až § 23

Popis kurzu

Účastníkovi kurzu poskytnúť komplexnú prípravu na výkon činnosti podľa vybraného paragrafu 21 až 23 Vyhlášky č. 508/2009 Z.z.Obsah kurzu

Všeobecné a osobitné predpisy v zmysle schváleného projektu výchovy a vzdelávania elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov, elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky. Rozsah hodín na jednotlivé § podľa Vyhlášky MPSVaR č. 356/2007 Z.z.Cieľová skupina

Každý kto má záujem získať osvedčenie podľa príslušného § 21 až § 23 Vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a spĺňa kvalifikačné a zdravotné požiadavky na výkon tejto činnosti.Kontaktná osoba

Mgr.Róbert Šujan
+421 46/542 45 13
robert.sujan@boz.sk