Detail kurzu

Podnikanie v rozpočtových a príspevkových organizáciách (RO a PO) v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a VÚC

Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave

Popis kurzu

Oboznámime Vás v skratke s aktuálnymi možnosťami podnikania v rozpočtových a príspevkových organizáciách vrátane praktických príkladov.

Obsah kurzu

Čo sa dozviete :- Aké sú legislatívne predpoklady podnikania RO a PO. Práva a povinnosti RO a POv podnikateľskej činnosti- Aké sú interné riadiace akty pre podnikateľskú činnosť (vrátane niektorých vzorov)- Aké sú osobitosti evidencie, rozpočtovania a účtovania podnikateľskej činnosti a hlavnej činnosti v RO a PO- Aké sú osobitosti podnikateľskej činnosti v školstve- Kedy a ako ukončiť podnikateľskú činnosť

Cieľová skupina

- Manažéri miest a obcí, riaditelia RO a PO- Ekonomickí a odborní pracovníci miest a obcí- Kontrolóri verejnej správy- Vedúci prevádzkovo-ekonomických úsekov RO a PO

Kontaktná osoba

Jarolím Hraško
+421267295165
jarolim.hrasko@euba.sk

Hodnotenie
Organizátor