Detail kurzu

Mentálna odolnosť - Ako si vypestovať odolnú myseľ a zbaviť sa sužujúcich myšlienok

BPM Slovakia, s.r.o.

Popis kurzu

Budovanie duševnej sily (mentálnej odolnosti) je predpokladom prežitia čo najlepšieho života. Ide o komplex našich schopností, ktoré nám umožňujú zvládať náročné životné situácie a výzvy, čeliť stresu a ťažkostiam, byť odvážnymi a zároveň aj ľudsky rásť a napĺňať si svoje túžby a ciele v každej situácii, v ktorej sa nachádzame. Aby sme to dokázali, potrebujeme rozvíjať užitočné mentálne návyky a zároveň sa vzdávať tých škodlivých, ktoré si so sebou nesieme.

Cieľom nášho kurzu je posilniť svoju mentálnu odolnosť odhalením spúšťačov opakovaného negatívneho myslenia, obáv, sklamaní, obviňovania a výčitiek a posilniť mentálnu kontrolu pri efektívnom prekonávaní týchto nezdravých spôsobov myslenia.

Obsah kurzu:

  • Opakované negatívne myslenie a jeho dôsledky.

  • Odhalenie spúšťačov opakovaného negatívneho myslenia.

  • Užitočné a neužitočné stratégie mentálnej kontroly na  prekonanie opakovaného negatívneho myslenia, obáv, sklamaní, obviňovania a výčitiek.

  • Postupy a návrhy na efektívne riešenia problémov.

  • Identifikácia vlastného,  najúčinnejšieho spôsobu mentálnej kontroly.

  • Diskusia

Certifikát Absolvovaním tréningu získa každý účastník certifikát, ktorý vydáva spoločnosť BPM Slovakia s.r.o., ihneď po ukončení na mieste konania tréningu.

Kontaktná osoba


0905172880
bpm@bpm-educat.com

Hodnotenie
Organizátor