Lektor - andragogické minimum

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Absolvovanie kurzu LEKTOR je nevyhnutnou podmienkou získania oprávnenia pre vykonávanie školiteľskej činnosti.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre záujemcov s vysokoškolským alebo stredoškolským vzdelaním, ktorí pôsobia, resp. chcú pôsobiť vo vzdelávaní dospelých.

Obsahová náplň

Počet hodín: 100 (48 hodín prezenčne, 52 hodín distančne)

 • teoretické základy vzdelávania dospelých (terminológia, teoretické východiská, legislatíva)
 • osobnosť a profesijné kompetencie lektora
 • špecifiká učenia sa dospelých, bariéry vo vzdelávaní dospelých
 • analýza vzdelávania potrieb a stanovenie cieľov
 • stanovenie obsahu
 • metódy a formy vzdelávania
 • diagnostika vo vzdelávaní dospelých
 • komunikácia vo vzdelávaní dospelých
 • moderné technológie vo vzdelávaní dospelých
 • samostatné lektorské vystúpenia
 • záverečná skúška

Lektor:
PaedDr. Vladimír Ušák, prof. PhDr. Dušan Polonský, CSc.

Typ a platnosť osvedčenia:
akreditované Ministerstvom školstva SR, číslo POA: 3448/2015/127/1

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Silvia Tibenská
mobil:
+421 911 936 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť


Adresa
Štefánikova 6/96, 91701 Trnava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 902 930 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť

web: naucime.sk/

Adresa
Akadémia vzdelávania Trnava s.r.o.
Štefánikova 6/96, Trnava Zobraziť na mape