AKTUALIZAČNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK/AUTORIZOVANÝ BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Účastníci kurzu sa na aktualizačnej odbornej príprave BT a ABT oboznámia s najnovšími technickými normami a právnymi predpismi z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Absolvovanie aktualizačnej odbornej prípravy predlžuje platnosť osvedčení o 5 rokov.

Cieľová skupina

Bezpečnostní technici a autorizovaní bezpečnostní technici, ktorí majú pred uplynutím doby platnosti osvedčenia bezpečnostného technika alebo AOP.

Obsahová náplň

Forma kurzu: 16 hodín, prezenčne

Absolventi kurzu získajú osvedčenie s celoštátnou platnosťou na základe oprávnenia od Národného inšpektorátu práce.

V cene kurzu je kompletná výučba, učebné materiály, záverečná skúška a vydanie potvrdenia o absolvovaní AOP. Cena je konečná vrátane všetkých poplatkov.

Vzdelávacie centrum YSC, s.r.o. ponúka aj ďalšie kurzy:

  • Kurz Lektor 100 hod., cena: 200€ bez DPH
  • Kurz Bezpečnostný technik 176 hod., cena: 450€ bez DPH
  • Školenia Elektrotechnikov §21,§22,§23,§24 27 hod., cena: 84€ bez DPH, AOP 42€
  • Kurz Audítor QMS, OHSAS, SEM 48hod., cena: 350€ bez DPH

Viac informácií na: info@yourscool.sk 0908/810 174 alebo osobne vo vzdelávacom centre: YSC, s.r.o. Námestie Jozefa Herdu 1 91701 Trnava

Typ a platnosť osvedčenia:
Absolventi získajú potvrdenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy.

Akreditovaná rekvalifikácia:
áno

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 2 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
PaedDr. Silvia Žatková
tel:
+421 908 810 *** zobraziť

mobil:
+421 908 810 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť


Adresa
Námestie Jozefa Herdu 1, 91701 Trnava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 908 810 *** zobraziť

mobil:
+421 908 810 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť

web: www.yourscool.sk

Adresa
YSC, s.r.o.
Námestie Jozefa Herdu 1, Trnava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)