PRÍPRAVA NA FUNKCIU INTERNÉHO AUDÍTORA systému manažérstva BOZP podľa normy OHSAS 18001

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Účastníci kurzu sa oboznámia s filozofiou a požiadavkami normy OHSAS 18001 a výkonom interného audítora manažérskeho systému v zmysle predmetnej normy a vedomosťami a zručnosťami potrebnými pre budovanie, implementáciu, udržiavanie a kontinuálne zlepšovanie systémov manažérstva BOZP.

Cieľová skupina

Pracovníci organizácií, ktoré si zavádzajú alebo uplatňujú zavedený systém manažérstva podľa norma EN ISO 18001 a zastávajú, resp. budú zastávať funkciu manažér v oblasti bezpečnosti práce, alebo vykonávať činnosť interného audítora.

Obsahová náplň

Forma kurzu: 24 hodín, prezenčne

Absolventi kurzu získajú osvedčenie s celoštátnou platnosťou na základe akreditácie Ministerstva školstva SR.

V cene kurzu je kompletná výučba, učebné materiály, záverečná skúška a vydanie osvedčenia. Cena je konečná vrátane všetkých poplatkov.

Viac informácií na: info@yourscool.sk 0908/810 174

Vzdelávacie centrum YSC, s.r.o. ponúka aj ďalšie kurzy:

  • Aktualizačná odborná príprava Bezpečnostných technikov 16 hod., cena: 75€ bez DPH
  • Kurz Lektor 100 hod., cena: 200€ bez DPH
  • Kurz Bezpečnostný technik 176 hod., cena: 450€ bez DPH
  • Školenia Elektrotechnikov §21,§22,§23,§24 27 hod., cena: 84€ bez DPH, AOP 42€

alebo osobne vo vzdelávacom centre: YSC, s.r.o. Námestie Jozefa Herdu 1 91701 Trnava

Lektor:
PaedDr. Silvia Žatková, Mgr. Katarína Hlavatá, Ing. Ondrej Galaba, Mgr. Slavomír Žatko

Typ a platnosť osvedčenia:
Absolventi získajú osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu.

Akreditovaná rekvalifikácia:
áno

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 2 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
PaedDr. Silvia Žatková
tel: +421 908 810 174
mobil: +421 908 810 174
e-mail: info@yourscool.sk

Adresa
Námestie Jozefa Herdu 1, 91701, Trnava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 908 810 174
mobil: +421 908 810 174
email: info@yourscool.sk
web: www.yourscool.sk

Adresa
YSC, s.r.o.
Námestie Jozefa Herdu 1, Trnava Zobraziť na mape