Detail kurzu

Popis kurzu

Zo zákona č. 124/2006 Z.z., § 8 vyplýva povinnosť zamestnávateľa pri bezprostrednom a vážnom ohrození života alebo zdravia určiť a odborne spôsobilými osobami vyškoliť a pravidelne školiť dostatočný počet zamestnancov na vykonávanie záchranných prác, evakuácie a na poskytovanie prvej pomoci, ako aj na hasenie požiaru. Súčasťou obsahového zamerania školenia sú tiež zmeny a doplnenie niektorých zákonov v zmysle vyhlášky MZ SR č. 28/2008.
S cieľom napomôcť zamestnávateľom splnenie vyššie uvedenej povinnosti organizuje V.A.J.A.K. s.r.o. v Trenčíne priebežne (aktuálne na základe požiadaviek zamestnávateľov) toto odborno – inštruktážne školenie.

Certifikát Osvedčenie - kurz je akreditovaný Ministerstvom zdravotníctva SR
Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať