Microsoft Excel VBA I. - Úvod do programovania makier

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Mali ste niekedy problém, ktorý vyžadoval množstvo manuálnej práce, ktorá bola navyše opakovaná napr. každý týždeň? Pravdepodobne ste sa čudovali prečo nie je na daný problém nejaký nástroj, ktorý vám vaše trápenie uľahčí. V skutočnosti taký nástroj existuje. Vie zjednodušiť množstvo manuálnej práce ako napr. nahrádzanie zlých hodnôt v zdrojových tabuľkách, alebo automatizovanie importovacích krokov ako je prepisovanie hlavičiek alebo kopírovanie dát. Nástrojom je programovanie makier, čo v zásade znamená naprogramovanie vlastného nástroja.

Microsoft Excel VBA I. – Úvod do programovania makier je určený pre všetkých, ktorí nemajú žiadne programovacie skúsenosti, takže nemusíte mať pred programovaním strach. Kurz vás prevedie cez všetky základné princípy programovania a ukáže vám množstvo zaujímavých možností ako si uľahčiť prácu.

Na úspešné absolvovanie kurzu je potrebné aby uchádzač ovládal program Excel a to aspoň na úrovni kurzu Excel II. pre mierne pokročilých.

Cieľová skupina

mierne pokročilý

Obsahová náplň

Úvod do VBA

 • Tvorenie makra nahrávaním
  • vytvorenie jednoduchého programu pomocou nahrávania makier
  • možnosti ukladania makra
  • absolútne a relatívne adresovanie pri nahrávaní
  • zabezpečenie makier
  • spôsoby spustenia vytvoreného makra
  • popis vývojového prostredia VBA
  • napísanie nového makra pomocou funkcií msgbox a inputbox
 • Základné pojmy jazyka VBA
  • modul
  • modul triedy, porovnanie s obyčajným modulom
  • procedúra
  • štruktúra a farby kódu
  • význam komentára v kóde

Základy programovacie princípy

 • Premenné a konštanty
  • čo je to premenná a ako sa využíva v programe
  • dátové typy
  • platnosť premenných
  • čo je to Konštanta
 • Výrazy
  • čo je to výraz
  • matematické operátory a ich priorita, iné príklady číselných výrazov
  • porovnávacie operátory, logické operácie a ich priorita, iné príklady logických výrazov
  • spojovací operátor, iné príklady textových výrazov
 • Rozhodovacie štruktúry
  • štruktúra If
  • štruktúra Select case
  • praktická ukážka použitia rozhodovacích štruktúr v programe
 • Cykly
  • for next
  • Do while, do until a ich varianty
  • premenná typu pole
  • načítavanie a práca s hodnotami v poli pomocou cyklu

Objektový model

 • Objekty programu Excel
  • čo je to objekt
  • čo je to vlastnosť objektu, a ako sa používa
  • čo je to metóda objektu, ako sa využíva, spôsoby zápisu argumentov metódy
  • efektívne písanie kódu pomocou štruktúry With/End With
  • nástroj objekt browser
 • Adresovanie bunky
  • objekt Range
  • objekty Activecell a Selection
  • objekt Cells
  • Property Offset
 • Adresovanie hárka
  • objekt Worksheet
  • kolekcie Worksheets, Sheets a Charts
  • objekt Activesheet
 • Práca so súborom
  • objekt Workbook
  • kolekcia Workbooks
  • objekty Thisworkbook a Activeworkbook
 • Vstavané funkcie VBA
  • práca s reťazcami
  • práca s dátumom a časom
  • využitie vstavaných funkcií Excelu

  Typy procedúr

 • Tvorenie vlastných funkcií
  • definovanie pojmov vstupná a návratová hodnota
  • nastavenie dátových typov pre vstup a výstup
  • praktické príklady vlastných funkcií
 • Automaticky vykonávaný kód, predstavenie udalostných procedúr
  • zadefinovanie pojmu udalosť a udalostná procedúra
  • prehľad dôležitých udalostí pre hárok
  • prehľad dôležitých udalostí pre súbor
 • Volanie podprocedúry (podporgramu)
  • čo je to podprocedúra a na čo slúži
  • rozdiely pri volaní procedúr typu Sub a function
  • nastavenie platnosti volaných procedúr

Ladenie programu

 • Typy chýb
  • postup vykonávania VBA kódu
  • Compile chyby
  • Runtime chyby
  • Logické chyby
 • Syntaktické pomôcky
  • pomôcky pri písaní kódu
  • pomocník content help
  • MSDN dokumentácia
 • Kontrola chodu programu
  • popis Debugovacieho režimu
  • krokovanie programu
  • nastavenie prerušenia vykonávania programu
  • sledovanie premenných pomocou nástroja Watch
  • chybové návestie On error a jeho využitie pri ošetrovaní runtime chýb
  • objekt err a jeho využitie pri ladení kódu

Záver

 • Ako ďalej po absolvovaní tohto školenia
 • Diskusia a odpovede na otázky účastníkov

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Iveta Horná
tel: +421 2/502 344 03
mobil: +421 911 233 369
e-mail: info@itlearning.sk

Adresa
Kominárska 2,4, 83104 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/492 030 80
mobil: +421 911 233 369
email: info@itlearning.sk
web: www.itlearning.sk

Adresa
IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o.
Kominárska 2,4, Bratislava Zobraziť na mape