Microsoft Excel VBA II. - Programovanie aplikačných formulárov pre makrá

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Existujú situácie kde jednoducho potrebujete formulár, pekné úhľadné okno s textovými poliami, ktoré vás navedie na správne miesto a povolí vám zapísať iba správne hodnoty. Povie vám prečo je vami zadávaná hodnota zlá a akú informáciu máte zapísať. Toto všetko sa dá vytvoriť s pomocou formulárov vo VBA. S pomocou týchto si viete vytvoriť akýkoľvek sofistikovaný formulár.

Microsoft Excel VBA II. – programovanie aplikačných formulárov pre makrá je hlavne zameraný na tvorenie aplikačných formulárov pre akékoľvek použitie v programe Excel. Kurz obsahuje obvyklé spôsoby použitia takýchto formulárov, ako je napr. obslužný formulár pre databázovú tabuľku.

Na úspešné absolvovanie je potrebné, aby uchádzač ovládal program Excel a programovanie VBA, a to aspoň na úrovni školenia Excel VBA I. – programovanie makier vo VBA.

Cieľová skupina

pokročilý

Obsahová náplň

Opakovanie

 • Základné programovacie princípy
 • Objekty na adresovanie bunky, hárku a zošita
 • Procedúry typu Function a ich význam
 • Nástroje na ladenie programu

Programovanie formulárov

 • Úvod do tvorenia formulárov
  • vytvorenie formulára
  • objekt Userform a jeho základné vlastnosti
  • zavolanie objektu UserForm z Excelu
 • Základné formulárové prvky
  • objekty typu TextBox a Label
  • objekty typu ListBox a ComboBox
  • objekty typu OptionButton a CheckBox
  • objekty typu TabStrip a Multipage
  • nastavenie zoskupovania objektov OptionButton
  • prehľad dôležitých vlastností formulárových prvkov
  • pridávanie iných formulárových prvkov (kalendár, refedit,…)
  • základné nástroje na efektívne rozmiestňovanie formulárových prvkov
 • Programovanie formulárových prvkov
  • prehľad dôležitých udalostí objektu UserForm
  • prehľad dôležitých udalostí formulárových prvkov
 • Práca so zoznamom ComboBox alebo ListBox
  • nastavenie statického zoznamu
  • automatické pridávanie položiek do zoznamu
 • Automatické uzamykanie častí formulára
  • vlastnosť Enabled
  • vlastnosť Locked
  • vlastnosť Visible
 • Vytvorenie formulára k databázovej tabuľke
  • načítanie záznamu
  • ukladanie záznamu
  • odstraňovanie záznamov
  • tvorenie nového záznamu
  • tvorenie navigácie v záznamoch
  • tvorenie vyhľadávania záznamov
 • Kontrolovanie hodnôt zadávaných do formulára
  • rozdiel medzi udalosťami BeforeUpdate a AfterUpdate
  • zrušenie udalosti BeforeUpdate
 • Riešenie problémov
  • problémy s národnostnými konvenciami medzi VBA editorom a Excelom
  • konverzia dátumu a času
  • typové konverzie pri volaní podprocedúr
 • Práca so súbormi v operačnom systéme
  • práca pomocou funkcií v triede FileSystem
  • otvorenie niekoľkých súborov pomocou systémového okna otvoriť

Práca s Kontingenčnými tabuľkami a grafmi

 • Kontingenčné tabuľky
  • kolekcie PivotCaches a PivotTables
  • objekty typu PivotTable a PivotCache
  • dôležité vlastnosti a metódy
  • automatizovanie generovania kontingenčnej tabuľky
  • automatizovanie aktualizácie dát zo zdroja
 • Graf
  • kolekcie Charts, ChartObjets a shapes
  • objekty typu Chart a ChartObjekt
  • dôležité vlastnosti a metódy
  • automatizovanie generovania grafu

Úvod do objektového programovania

 • Objekt, trieda a kolekcia
  • čo je to kolekcia
  • čo je to trieda objektu
  • objektové premenné a ich praktické použitie
  • cyklus for each
  • prehľad dôležitých kolekcií v Exceli
 • API
  • význam knižníc pri programovaní
  • pridanie knižnice pre prácu s inými aplikáciami balíka MS Office
 • Programovanie vlastného objektu
  • vytvorenie novej triedy
  • vytvorenie novej vlastnosti a metódy k objektu
  • spôsob použitia vytvorených objektov z kódu

Záver

 • Ako ďalej po absolvovaní tohto školenia
 • Diskusia a odpovede na otázky účastníkov

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Iveta Horná
tel: +421 2/502 344 03
mobil: +421 911 233 369
e-mail: info@itlearning.sk

Adresa
Kominárska 2,4, 83104 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/492 030 80
mobil: +421 911 233 369
email: info@itlearning.sk
web: www.itlearning.sk

Adresa
IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o.
Kominárska 2,4, Bratislava Zobraziť na mape