Kurz: Zostavenie projektového tímu

Popis kurzu

 • Naučiť účastníkov kurzu rozoznať dôležité osoby v projekte
 • Správny výber ľudí do tímu, jeho motivácia a sledovanie výkonnosti
 • Zdroje motivácie – výkonová a pracovná motivácia
 • Tvorba kultúry a pravidiel – elementy a funkcie podnikovej kultúry v projekte, tvorba spoločného cieľa
 • Možnosti spätnej väzby a jej následná analýza
 • Odhalenie zdrojov konfliktov na projekte, fázy rozvoja konfliktu, riadenie konfliktu a jeho vplyv na výkon v tíme

Úspešným absolvovaním záverečného testu účastník získa certifikát, akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

V cene sú zahrnuté náklady na lektorov, prenájom miestnosti, školiaci materiál, občerstvenie, obed.Obsah kurzu

 • Tímová práca v projekte
 • Modely motivácie zamestnancov
 • Vytvorenie kultúry a pravidiel
 • Modely spätnej väzby
 • Efektívne riešenie problémov v tíme

Bližšie informácie nájdete na www.cems.skKontaktná osoba


+421 46/547 49 68
cems@cems.sk


Organizátor