DETAIL KURZU

Interný audítor systému manažérstva kvality pre automobilový priemysel podľa požiadaviek normy IATF 16949:2016

Od:

CeMS, s.r.o.

Bojnice

Popis kurzu

Pripraviť účastníkov kurzu na efektívne vykonávanie interných auditov systému manažérstva kvality v automobilovom priemysle. Podrobne oboznámiť účastníkov kurzu s požiadavkami technickej špecifikácie normy ISO/TS 16949 (pripravovaná revízia na IATF 16949:2016). Priblížiť uplatňovanie špecifických požiadaviek zákazníkov v automobilovom priemysle (VDA 6.3, Q1 MSA Checklist a ďalšie).

Obsah kurzu

  • Vývoj požiadaviek na systém manažérstva dodávateľov v automobilovom priemysle
  • Požiadavky normy ISO/TS 16949 (IATF 16949)
  • Oboznámenie so zmenami, ktoré prinesie revidovaná norma IATF 16949 a ich uplatnenie v súčasnom systéme manažérstva
  • Vzťah medzi ISO/TS 16949 (IATF 16949) a špecifickými požiadavkami zákazníkov
  • Výklad požiadaviek normy ISO 19011
  • Kompetentnosť interných audítorov
  • Plánovanie, príprava, vedenie a vyhodnotenie interných auditov v automobilovom priemysle
  • Príprava auditu, simulovaný audit, správa z auditu
  • Riešenie konkrétnych modelových situácií a praktických príkladov
  • Certifikácia systému manažérstva kvality podľa ISO/TS 16949 (IATF 16949) a najčastejšie odchýlky

Kontaktná osoba


+421 46/547 49 68
kurzy@cems.sk

Hodnotenie
Organizátor