Detail kurzu

WEBINÁR - Interný audítor systémov manažérstva BOZP podľa normy ISO 45001:2018

TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

Popis kurzu

Objasniť účastníkom kurzu filozofiu a požiadavky normy ISO 45001:2018. Pripraviť účastníkov kurzu na vykonávanie interných auditov manažérskeho systému v zmysle normy ISO 19011 na požiadavky ISO 45001 v spojení s požiadavkami legislatívy.

Bližšia špecifikácia webináru: Platforma pre webinár je zabezpečená a nevyžaduje si žiadne inštalácie. Prihlásite sa z práce alebo z domu, jednoducho pomocou linku, ktorý Vám pošleme na e-mail a stanete sa tak účastníkom školenia. Pomocou webinárovej platformy budete môcť klásť otázky cez mikrofón alebo diskutovať cez chat so školiteľom v reálnom čase.


Obsah kurzu

Manažérstvo BOZP, procesný prístup, požiadavky normy EN ISO 45001:2018, požiadavky normy ISO 19011, prístup audítora, príklady realizácie interných auditov, praktické cvičenia vykonania interného auditu, psychológia a komunikácia pri audite, test.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre pracovníkov organizácie, ktorí budú audítormi SM BOZP podľa požiadaviek normy ISO 45001 nadväzujúcej na predchodcu normy OHSAS 18001. Je vhodný aj pre manažment a ostatných pracovníkov organizácie, ktorí sú zodpovední za činnosti súvisiace so zaisťovaním BOZP v organizácii, za prestavbu, budovanie, prevádzkovanie SM BOZP v organizácii.

Certifikát Potvrdenie o absolvovaní vzdelávania, ktoré účastníka oprávňuje vykonávať interné audity. Poznámka k cene

V cene sú zahrnuté študijné materiály.

Kontaktná osoba

Ing. Gabriela Barzíková
+421 2/482 912 71
gabriela.barzikova@tuv-sud.sk

Hodnotenie
Organizátor