Detail kurzu

Odborná príprava obsluhy vyhradených zariadení plynových a tlakových

Ing. Vladimír Švec – OHSAS

Popis kurzu

  • záujemcov o obsluhu zariadení sk. A pripraviť na skúšku u oprávnenej právnickej osoby (technickej inšpekcii)
  • záujemcov o obsluhu zariadení sk. B vyškoliť a vydať doklad na obsluhu

Obsah kurzu

skupina 02,2 a 04,2 podľa Vyhl 356/2007 Zz

Cieľová skupina

zdravotná spôsobilosť potvrdená na prihláške

Certifikát predĺženie preukazu o 5 rokov Poznámka k cene

platba vopred na faktúru

Kontaktná osoba


+421 915 894 486
svec@ohsas.sk

Hodnotenie
Organizátor