Efektívny systém vzdelávania ako podpora výkonu firmy

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Získate námety ako tvoriť a udržiavať efektívny systém vzdelávania.

Dozviete sa ako systém vzdelávania ovplyvňuje výkon firmy, ako správne nastaviť procesy.

Získate inšpiráciu ako participovať s manažérmi na rôznych úrovniach.

Vymeníte si skúsenosti s kolegami, budete mať možnosť konzultovať problémy priamo s expertkou z praxe.

Cieľová skupina

personalisti;špecialisti HR;vedúci manažéri na rôznych pozíciách, ktorí rozhodujú o investovaní do vzdelávania zamestnancov.

Obsahová náplň

Strategický prístup k vzdelávaniu a rozvoju zamestnancov.

Ciele vzdelávania, vplyv vzdelávania na výkon firmy. participácia manažérov a HR útvaru na jednotlivých fázach vzdelávacieho cyklu.

Väzba systému vzdelávania na ostatné procesy HRM, ako ovplyvňuje systém vzdelávania výkon firmy.

Kroky tvorby efektívneho systému vzdelávania
- tvorba rozpočtov vzdelávania a rozvoja, vytvorenie
organizačných predpokladov,

– účinná analýza vzdelávacích potrieb – zdroje a nástroje,

– realizácia vzdelávacích programov na podporu výkonu,

– hodnotenie efektivity vzdelávania,

Trendy v oblasti vzdelávania a rozvoja zamestnancov v závislosti na aktuálnom ekonomickom prostredí.

Termíny kurzov

08.02.2018

Uzávierka prihlášok: 1.2.2018

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
PaedDr. Ilona Hegerová
tel:
+421 2/682 865 *** zobraziť

email:
kurzy@... zobraziť


Adresa
Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 915 725 *** zobraziť

mobil:
+421 915 725 *** zobraziť

email:
treningy@... zobraziť

web: www.tcg.sk/index.php?lang=sk

Adresa
TOP CONSULT GROUP, s.r.o. & VKC INTENZÍVA s.r.o.
Svetlá 10, Bratislava 1 Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)