Kurz: Efektívny systém vzdelávania ako podpora výkonu firmy

Popis kurzu

Potrebujete informácie ako zefektívniť systém vzdelávania? Riešite jeho optimalizáciu, prepojenie na ostatné procesy a výkon firmy?

Odpovede získate na tomto seminári, ktorý pre vás inovovala Zdeňka Brázdová!

Dozviete sa ako systém vzdelávania ovplyvňuje výkon firmy, ako tvoriť a udržiavať efektívny systém vzdelávania, správne nastaviť procesy, participovať s manažérmi na rôznych úrovniach, budete mať možnosť konzultovať problémy priamo s expertkou z praxe.Obsah kurzu

 1. Strategický prístup k vzdelávaniu a rozvoju zamestnancov.
 2. Ciele vzdelávania, vplyv vzdelávania na výkon firmy. participácia manažérov a HR útvaru na jednotlivých fázach vzdelávacieho cy­klu.
 3. Väzba systému vzdelávania na ostatné procesy HRM, ako ovplyvňuje systém vzdelávania výkon firmy.
 4. Kroky tvorby efektívneho systému vzdelávania
  • tvorba rozpočtov vzdelávania a rozvoja, vytvorenie

   organizačných predpokladov,

  • účinná analýza vzdelávacích potrieb – zdroje a nástroje,
  • realizácia vzdelávacích programov na podporu výkonu,
  • hodnotenie efektivity vzdelávania,
 5. Trendy v oblasti vzdelávania a rozvoja zamestnancov v závislosti na aktuálnom ekonomickom prostredí.Cieľová skupina

personalisti;špe­cialisti HR;vedúci manažéri na rôznych pozíciách, ktorí rozhodujú o investovaní do vzdelávania zamestnancov.Poznámka k cene

Zľava pre klientov INTENZÍVY & TCG, 260 EUR bez DPHKontaktná osoba

Ilona Hegerová
+421 907 133 500
kurzy@intenziva.sk


Organizátor