Detail kurzu

Popis kurzu

Nadobudnúť elektrotechnické vedomosti a zručnosti. Po ukončení elektrotechnického minima môžu absolventi nastúpiť na odbornú spôsobilosť v elektrotechnike podľa § 21 vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 z. z. (elektrotechnik), cena 96 €.

Obsah kurzu

Základy elektrotechniky, aplikovaná elektrotechnika, elektrotechnické merania, elektronika, aplikovaná informatika, grafické systémy, elektromagnetická kompatibilita, sieťové technológie, elektrotechnický projekt, využitie elektrotechnickej energie, technická dokumentácia v elektrotechnike, BOZP, poskytovanie prvej pomoci.

Metódy: Pri realizácii kurzu sa využijú výkladovo-ilustratívne prednášky, cvičenia, nácvik praktických zručností, praktické ukážky na modeloch a samostatná práca účastníkov kurzu.

Forma: Akreditovaný vzdelávací program je realizovaný kombinovanou formou – 300 hodín priamej výučby prezenčnou formou a 100 hodín dištančnou formou. Teoretická príprava sa uskutoční v sídle V.A.J.A.K., s.r.o., Trnava a praktická časť bude prebiehať v SOŠE Trnava. Účastníci kurzu obdržia pracovný materiál.

Organizácia kurzu: Stredy, piatky od 15:30 hod. do 19:15 hod. a soboty od 8:00 hod. do 14:00 hod., cca. 4 mesiace.

Získajte elektrotechnické vzdelanie.

Informujte sa bližšie o kurze na telefónnom čísle: 0948/ 259 629 alebo e-mailom: kurzy.tt@vajak.sk, web: www.vajak.sk.

Cieľová skupina

Osoby, ktoré nemajú elektrotechnické vzdelanie a chcú ho nadobudnúť, resp. so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné na výkon činností elektrotechnika.

Požadované vstupné vzdelanie:

  • stredné odborné vzdelanie technického zamerania (výučný list)
  • úplné stredné odborné vzdelanie technického zamerania (maturitné vysvedčenie)
  • úplné stredné všeobecné vzdelanie – gymnázium (maturitné vysvedčenie)
Certifikát **Osvedčenie s celoštátnou platnosťou.** Poznámka k cene

ZĽAVA 5%: ženy na MD, občania so ZŤP, nezamestnaní, dôchodcovia a študenti.

Kontaktná osoba

Mgr. František Kozoň
+421 948 259 629
kurzy.tt@vajak.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať